Sürüm Bilgileri

Güncel Sürüm Bilgileri

Sürüm 5.3.0.0 [26.02.2018]

 • 2018 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Geçmiş Sürüm Bilgileri

Sürüm 5.2.0.0 [01.02.2017]

 • 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • 2017 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 5.1.0.0 [19.02.2016]

 • 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2016 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 5.0.0.0 [13.02.2015]

 • 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2015 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • 07 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği kapsamında, 2015 yılında yürürlüğe giren aşağıdaki konu başlıklarına ilişkin değişiklikler programa dahil edildi.
  • Bildirim ve tebligat esasları
  • İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.8.0.0 [10.07.2014]

2014 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.4.5.6 [20.04.2013]

2013 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.4.5.5 [02.02.2013]

 • 2013 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.4.4.0 [03.09.2012]

 • 13 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete"de yayınlanarak 1 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri"ne uygun gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.3.0.0 [07.02.2012]

Geliştirme

 • 2012 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.2.2.0 [24.09.2011]

Geliştirme

 • Ortak girişim olarak teklif verildiğinde; teklif mektubu ve ortak girişim beyannamesinde kullanılmak üzere, diğer ortaklara ait bilgi girişi penceresi eklendi.
 • İş hacmi güncelleme hesabı yeniden düzenlendi.
 • Anahtar Teknik Personel ve Bilanço Hesabına ilişkin raporlar yenilendi.
 • Tüm Yazdırma dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.1.0 [02.05.2011]

Geliştirme

 • 1 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Bilanço ve Eşdeğer Belgeler” ve “İş Hacmini Gösteren Belgeler” ile ilgili değişen yeterlik kriterlerine yönelik gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.0.2 [07.03.2011]

Geliştirme

 • Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği"nin 5 Mart 2011"de yürürlüğe girecek olan “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler (Madde 40)” maddesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Diğer 2011 yılı uygulamaları yapıldı.
 • Tüm Yazdırma dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.0.1 [01.02.2010]

Geliştirme

 • 2010 yılı uygunlaştırmaları yapıldı.
 • Firma Bilançosu ve Raporlar penceresine Bilanço Kontrolu’ne ilişkin yazdırma özelliği eklendi.
 • Tüm Yazdırma dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.0.0 [01.08.2009]

Geliştirme

 • 3 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 11 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri’ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapılmıştır.
  • İş hacmi ve bilanço güncelleme hesapları, değişen yönetmelik hükümlerine uygun olarak değiştirildi.
  • Bilanço Kontrolü’ne ilişkin yazdırma olanağı eklendi.

Sürüm 4.1.0.0 [26.03.2009]

Geliştirme

 • 5812 Sayılı Kamu İhale Kanunu değişikliği kapsamında, 4 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 5 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmelikleri’ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapılmıştır.
  • Programın kullandığı tüm standart formlar yenilendi.
  • Yeni eklenen standart formlar programa dahil edildi, iptal edilen formlar çıkarıldı.
  • İstenecek Belgeler'de yapılan değişikliklere uygun gerekli düzenlemeler yapıldı.
  • İş Deneyim Belge ve İş Hacmine ilişkin belge kontrollerinde ve güncelleştirme hesaplamalarında yapılan değişiklikler programa dahil edildi.
  • Tüm Yazdırma dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.0.0.3 [03.02.2009]

Geliştirme

 • 2009 yılı uygunlaştırmaları yapıldı.

Sürüm 4.0.0.2 [07.01.2009]

Geliştirme

 • Türk Lirası’na uygunlaştırma yapıldı.

 • Tüm Yazdırma Dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.0.0.1 [31.01.2008]

Geliştirme

 • 2008 Yılı Uygunlaştırmaları yapıldı.
 • Tüm Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.

Yenilikler

 • e-Teklif2008 olan ürün adı 09.09.2008'de e-Teklif2009 olarak değiştirildi.

Sürüm 4.0.0.0 [05.10.2007]

Geliştirme

 • Windows Vista işletim sistemine uygunlaştırıldı.
 • Arayüzü değiştirilerek daha kullanışlı hale getirildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri gözden geçirildi.

Yenilikler

 • Mal Alımı ihaleleri için teklif dosyası hazırlama özelliği eklendi.
 • Yoğun AR-GE çalışmaları sunucunda; programın yeni sürümlere yükseltilmesi, dosyaları güncelleme gibi işlemleri son yazılım teknolojilerine uygun olarak yapabilen Genel İşlemler>Güncelleme Yöneticisi penceresi oluşturuldu.

Sürüm 3.3.0.3 [01.02.2007]

Geliştirme

 • 2007 Yılı uygunlaştırmaları yapıldı.

Sürüm 3.3.0.1 [09.03.2006]

Geliştirme

 • 27.02.2006 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım, Hizmet ve Mal Alımı Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler gereği;
  • İş Deneyim Belgesi güncelleme hesapları ve Ortalama Ciro hesapları, 2005 yılı Aralık ayına kadar TEFE, 2006 yılından itibaren ise ÜFE endeksleri ile yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.
  • Tanımlar menüsü altında TÜİK ÜFE Endeksleri oluşturuldu.
  • Yönetmelik değişikliğinden etkilenen tüm standart formlar yeniden düzenlendi.
  • Tüm Mevzuat ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.
 • Tanımlar menüsü altında yer alan DİE TEFE Endeksleri, TÜİK TEFE Endeksleri olarak yeniden adlandırıldı
 • 2005 yılına ait Ciro değerlerinin girilmesi ve güncelleme hesaplarına dahil edilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 3.3.0.0 [31.01.2006]

Geliştirme

 • 2006 yılı için tebliğ ile ilan edilen Eşik Değerler ve Parasal Limitler gereği, tüm ilgili işlemler güncellendi.
 • Raporlar penceresine Teminat Mektubu Geçerlik Tarihi'nin en az hangi tarih olacağı konusunda kontrol notu eklendi.
 • İş Deneyim Belgesi çeşitlerinden olan İş Denetleme Belgesi değerlendirme katsayısı mevzuat değişikliği nedeniyle tekrar düzenlendi.
 • Tüm Mevzuat ve Yardım dosyaları güncellendi.

Sürüm 3.2.0.3 [29.07.2005]

Geliştirme

 • 22 Haziran 2005 tarihli ve 25853 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 22 Temmuz 2005'de yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri kapsamında aşağıdaki formlarda değişiklik yapıldı:
  • Teklif Mektubu (Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyatlı) (KİK018.0/Y-H, KİK019.0/Y-H)
  • İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname (Teklif verme aşamasında) (KİK027.0/Y-H)
  • İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname (Yeterlik ve Ön Yeterlik aşamasında)(KİK027.1/Y-H)
  • İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname (KİK027.2/Y-H)
  • Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname (KİK027.3/Y-H)
  • İş Ortaklığı Beyannamesi (KİK028.0/Y-H)
  • Mali Durum Bildirimi (KİK030.0/Y-H)
  • Anahtar Teknik Personel Listesi Formu (KİK039.0/Y)
  • Teknik Personel Taahhütnamesi (KİK040.0/Y)
  • Yapı Araçları Taahhütnamesi (KİK041.0/Y)
  • Yapı Araçları Bildirisi (KİK042.0/Y)
 • Tüm Yardım ve Mevzuat dosyaları yenilendi

Sürüm 3.2.0.2 [13.05.2005]

Geliştirme

 • İhale İlanları penceresine sütun başlıklarına göre sıralama özelliği eklendi.
 • Raporlar’da ve Kontrol Listesi’nde Geçici Teminat Mektubu için uyarı yazısı geliştirildi.
 • Firma İş Deneyimleri girişi tekrar düzenlendi.

Sürüm 3.2.0.1 [01.01.2005]

Geliştirme

 • Yeni Türk Lirası’na uygunlaştırma yapıldı.
  • Para birimi seçeneklerine YTL eklendi.
  • Giriş ve izleme ekranlarındaki para değerleri virgülden sonra 2 haneye (x,xx) dönüştürüldü.
 • Tanımlar>TEFE Dosyası tablosuna 2005 yılı değerlerinin girilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Programın ana penceresi yeniden düzenlenerek, tüm alt menüleri ana sayfadan görüp kolaylıkla ulaşılabilme özelliği eklendi.
 • Dosya hazırlanması sonucunda oluşan Raporlar bölümünde Seçilenleri Yazdır özelliği eklendi.

Sürüm 2.0.0.0 [00.00.0000]

Geliştirme

 • Genel İşlemlermenüsüne
  • Firma Bilgilerimi Yedekle / Yedekten Geri Al
  • Dosyalarımı Güncelle
  • Dosya Bakım ve Onarımı özellikleri eklendi.
 • Genel İşlemler > Firma Bilgileri menüsüne Ciro hesabı eklendi.
 • İhale İlanları > Düzen menüsüne Tarihi Geçmiş İhale İlanlarını Sil özelliği eklendi.
 • Raporlar menüsüne Teknik Personel Özgeçmiş Formu eklendi.
 • İhale ilanlarını internetten alırken İhale Metnini Getir seçeneği eklendi.
 • Teklif dosyasını hazırlama sihirbazında, firma bilgilerini aktarırken, Seçilileri Gönder özelliği eklendi.