e-Teklif

Yükleniciler için İhaleye Teklif Dosyası Hazırlama Programı

e-Teklif, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ihale edilen mal alımı, hizmet ve yapım işlerine istekli veya aday olarak katılacak yükleniciler için dosya hazırlar.

Deneme Sürümü Yükle Satın Alma Seçenekleri

e-teklif

e-Teklif Sürüm Bilgileri

Güncel Sürüm Bilgileri

Sürüm 5.3.0.0 [26.02.2018]

 • 2018 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Geçmiş Sürüm Bilgileri

Sürüm 5.2.0.0 [01.02.2017]

 • 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • 2017 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 5.1.0.0 [19.02.2016]

 • 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2016 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 5.0.0.0 [13.02.2015]

 • 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2015 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • 07 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği kapsamında, 2015 yılında yürürlüğe giren aşağıdaki konu başlıklarına ilişkin değişiklikler programa dahil edildi.
  • Bildirim ve tebligat esasları
  • İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.8.0.0 [10.07.2014]

2014 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.4.5.6 [20.04.2013]

2013 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.4.5.5 [02.02.2013]

 • 2013 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.4.4.0 [03.09.2012]

 • 13 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete"de yayınlanarak 1 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri"ne uygun gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.3.0.0 [07.02.2012]

Geliştirme

 • 2012 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.2.2.0 [24.09.2011]

Geliştirme

 • Ortak girişim olarak teklif verildiğinde; teklif mektubu ve ortak girişim beyannamesinde kullanılmak üzere, diğer ortaklara ait bilgi girişi penceresi eklendi.
 • İş hacmi güncelleme hesabı yeniden düzenlendi.
 • Anahtar Teknik Personel ve Bilanço Hesabına ilişkin raporlar yenilendi.
 • Tüm Yazdırma dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.1.0 [02.05.2011]

Geliştirme

 • 1 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Bilanço ve Eşdeğer Belgeler” ve “İş Hacmini Gösteren Belgeler” ile ilgili değişen yeterlik kriterlerine yönelik gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.0.2 [07.03.2011]

Geliştirme

 • Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği"nin 5 Mart 2011"de yürürlüğe girecek olan “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler (Madde 40)” maddesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Diğer 2011 yılı uygulamaları yapıldı.
 • Tüm Yazdırma dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.0.1 [01.02.2010]

Geliştirme

 • 2010 yılı uygunlaştırmaları yapıldı.
 • Firma Bilançosu ve Raporlar penceresine Bilanço Kontrolu’ne ilişkin yazdırma özelliği eklendi.
 • Tüm Yazdırma dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.0.0 [01.08.2009]

Geliştirme

 • 3 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 11 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri’ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapılmıştır.
  • İş hacmi ve bilanço güncelleme hesapları, değişen yönetmelik hükümlerine uygun olarak değiştirildi.
  • Bilanço Kontrolü’ne ilişkin yazdırma olanağı eklendi.

Sürüm 4.1.0.0 [26.03.2009]

Geliştirme

 • 5812 Sayılı Kamu İhale Kanunu değişikliği kapsamında, 4 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 5 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmelikleri’ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapılmıştır.
  • Programın kullandığı tüm standart formlar yenilendi.
  • Yeni eklenen standart formlar programa dahil edildi, iptal edilen formlar çıkarıldı.
  • İstenecek Belgeler'de yapılan değişikliklere uygun gerekli düzenlemeler yapıldı.
  • İş Deneyim Belge ve İş Hacmine ilişkin belge kontrollerinde ve güncelleştirme hesaplamalarında yapılan değişiklikler programa dahil edildi.
  • Tüm Yazdırma dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.0.0.3 [03.02.2009]

Geliştirme

 • 2009 yılı uygunlaştırmaları yapıldı.

Sürüm 4.0.0.2 [07.01.2009]

Geliştirme

 • Türk Lirası’na uygunlaştırma yapıldı.

 • Tüm Yazdırma Dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.0.0.1 [31.01.2008]

Geliştirme

 • 2008 Yılı Uygunlaştırmaları yapıldı.
 • Tüm Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.

Yenilikler

 • e-Teklif2008 olan ürün adı 09.09.2008'de e-Teklif2009 olarak değiştirildi.

Sürüm 4.0.0.0 [05.10.2007]

Geliştirme

 • Windows Vista işletim sistemine uygunlaştırıldı.
 • Arayüzü değiştirilerek daha kullanışlı hale getirildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri gözden geçirildi.

Yenilikler

 • Mal Alımı ihaleleri için teklif dosyası hazırlama özelliği eklendi.
 • Yoğun AR-GE çalışmaları sunucunda; programın yeni sürümlere yükseltilmesi, dosyaları güncelleme gibi işlemleri son yazılım teknolojilerine uygun olarak yapabilen Genel İşlemler>Güncelleme Yöneticisi penceresi oluşturuldu.

Sürüm 3.3.0.3 [01.02.2007]

Geliştirme

 • 2007 Yılı uygunlaştırmaları yapıldı.

Sürüm 3.3.0.1 [09.03.2006]

Geliştirme

 • 27.02.2006 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım, Hizmet ve Mal Alımı Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler gereği;
  • İş Deneyim Belgesi güncelleme hesapları ve Ortalama Ciro hesapları, 2005 yılı Aralık ayına kadar TEFE, 2006 yılından itibaren ise ÜFE endeksleri ile yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.
  • Tanımlar menüsü altında TÜİK ÜFE Endeksleri oluşturuldu.
  • Yönetmelik değişikliğinden etkilenen tüm standart formlar yeniden düzenlendi.
  • Tüm Mevzuat ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.
 • Tanımlar menüsü altında yer alan DİE TEFE Endeksleri, TÜİK TEFE Endeksleri olarak yeniden adlandırıldı
 • 2005 yılına ait Ciro değerlerinin girilmesi ve güncelleme hesaplarına dahil edilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 3.3.0.0 [31.01.2006]

Geliştirme

 • 2006 yılı için tebliğ ile ilan edilen Eşik Değerler ve Parasal Limitler gereği, tüm ilgili işlemler güncellendi.
 • Raporlar penceresine Teminat Mektubu Geçerlik Tarihi'nin en az hangi tarih olacağı konusunda kontrol notu eklendi.
 • İş Deneyim Belgesi çeşitlerinden olan İş Denetleme Belgesi değerlendirme katsayısı mevzuat değişikliği nedeniyle tekrar düzenlendi.
 • Tüm Mevzuat ve Yardım dosyaları güncellendi.

Sürüm 3.2.0.3 [29.07.2005]

Geliştirme

 • 22 Haziran 2005 tarihli ve 25853 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 22 Temmuz 2005'de yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri kapsamında aşağıdaki formlarda değişiklik yapıldı:
  • Teklif Mektubu (Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyatlı) (KİK018.0/Y-H, KİK019.0/Y-H)
  • İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname (Teklif verme aşamasında) (KİK027.0/Y-H)
  • İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname (Yeterlik ve Ön Yeterlik aşamasında)(KİK027.1/Y-H)
  • İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname (KİK027.2/Y-H)
  • Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname (KİK027.3/Y-H)
  • İş Ortaklığı Beyannamesi (KİK028.0/Y-H)
  • Mali Durum Bildirimi (KİK030.0/Y-H)
  • Anahtar Teknik Personel Listesi Formu (KİK039.0/Y)
  • Teknik Personel Taahhütnamesi (KİK040.0/Y)
  • Yapı Araçları Taahhütnamesi (KİK041.0/Y)
  • Yapı Araçları Bildirisi (KİK042.0/Y)
 • Tüm Yardım ve Mevzuat dosyaları yenilendi

Sürüm 3.2.0.2 [13.05.2005]

Geliştirme

 • İhale İlanları penceresine sütun başlıklarına göre sıralama özelliği eklendi.
 • Raporlar’da ve Kontrol Listesi’nde Geçici Teminat Mektubu için uyarı yazısı geliştirildi.
 • Firma İş Deneyimleri girişi tekrar düzenlendi.

Sürüm 3.2.0.1 [01.01.2005]

Geliştirme

 • Yeni Türk Lirası’na uygunlaştırma yapıldı.
  • Para birimi seçeneklerine YTL eklendi.
  • Giriş ve izleme ekranlarındaki para değerleri virgülden sonra 2 haneye (x,xx) dönüştürüldü.
 • Tanımlar>TEFE Dosyası tablosuna 2005 yılı değerlerinin girilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Programın ana penceresi yeniden düzenlenerek, tüm alt menüleri ana sayfadan görüp kolaylıkla ulaşılabilme özelliği eklendi.
 • Dosya hazırlanması sonucunda oluşan Raporlar bölümünde Seçilenleri Yazdır özelliği eklendi.

Sürüm 2.0.0.0 [00.00.0000]

Geliştirme

 • Genel İşlemlermenüsüne
  • Firma Bilgilerimi Yedekle / Yedekten Geri Al
  • Dosyalarımı Güncelle
  • Dosya Bakım ve Onarımı özellikleri eklendi.
 • Genel İşlemler > Firma Bilgileri menüsüne Ciro hesabı eklendi.
 • İhale İlanları > Düzen menüsüne Tarihi Geçmiş İhale İlanlarını Sil özelliği eklendi.
 • Raporlar menüsüne Teknik Personel Özgeçmiş Formu eklendi.
 • İhale ilanlarını internetten alırken İhale Metnini Getir seçeneği eklendi.
 • Teklif dosyasını hazırlama sihirbazında, firma bilgilerini aktarırken, Seçilileri Gönder özelliği eklendi.