Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Fiyat Farkı Hesabı

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Revize Birim Fiyat Hesabı

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Hakediş Düzenleme (Teklif Birim Fiyatlı)

Yeni Poz Oluşturma

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Mahal Listesi ve Metrajları

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Proje Dosyaları

Yeni Analiz Yapma

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Yeni Poz Oluşturmak

Demontaj Pozu Oluşturmak

Oska Yazılım

Dosya Hazırlama İşlemleri

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Kesin Hesap Fişi

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

İş Kalemleri ve Rayiçler

Merdiven Oluşturmak için Sihirbazdan Yararlanma

Yaklaşık Maliyet Cetvelinde Nakliye ve Boru Montaj Hesabı

Metrajların e-Hakediş (OSKA) Programına Aktarılması