Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Fiyat Farkı Hesabı

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Hakediş Düzenleme (Teklif Birim Fiyatlı)

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

Revize Birim Fiyat Hesabı

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Yeni Poz Oluşturma

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Oska Yazılım

Mahal Listesi ve Metrajları

Yeni Analiz Yapma

Yeni Poz Oluşturmak

Demontaj Pozu Oluşturmak

Hakediş Düzenleme (Anahtar Teslim Götürü Bedel)

Dosya Hazırlama İşlemleri

Proje Dosyaları

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

İş Programı

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

Kesin Hesap Fişi

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

Excel'den Poz Getirmek

İş Kalemleri ve Rayiçler