Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Fiyat Farkı Hesabı

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Revize Birim Fiyat Hesabı

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Hakediş Düzenleme (Teklif Birim Fiyatlı)

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Yeni Poz Oluşturma

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Mahal Listesi ve Metrajları

Yeni Analiz Yapma

Proje Dosyaları

Oska Yazılım

Yeni Poz Oluşturmak

Demontaj Pozu Oluşturmak

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Dosya Hazırlama İşlemleri

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

Kesin Hesap Fişi

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

İş Kalemleri ve Rayiçler

Merdiven Oluşturmak için Sihirbazdan Yararlanma

Excel'den Poz Getirmek

Hakediş Düzenleme (Anahtar Teslim Götürü Bedel)