Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Fiyat Farkı Hesabı

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Revize Birim Fiyat Hesabı

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Birim Fiyat Teklif Cetveli

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yeni Poz Oluşturma

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Mahal Listesi ve Metrajları

Proje Dosyaları

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Yeni Analiz Yapma

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Hakediş Düzenleme (Teklif Birim Fiyatlı)

Yeni Poz Oluşturmak

Kesin Hesap Fişi

Demontaj Pozu Oluşturmak

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

Oska Yazılım

Dosya Hazırlama İşlemleri

İş Kalemleri ve Rayiçler

Yaklaşık Maliyet Cetvelinde Nakliye ve Boru Montaj Hesabı

Metrajların e-Hakediş (OSKA) Programına Aktarılması

Merdiven Oluşturmak için Sihirbazdan Yararlanma