Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Fiyat Farkı Hesabı

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Revize Birim Fiyat Hesabı

Birim Fiyat Teklif Cetveli

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Yeni Poz Oluşturma

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Hakediş Düzenleme (Teklif Birim Fiyatlı)

Mahal Listesi ve Metrajları

Proje Dosyaları

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Yeni Analiz Yapma

Yeni Poz Oluşturmak

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Demontaj Pozu Oluşturmak

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Kesin Hesap Fişi

Oska Yazılım

Dosya Hazırlama İşlemleri

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

İş Kalemleri ve Rayiçler

Yaklaşık Maliyet Cetvelinde Nakliye ve Boru Montaj Hesabı

Merdiven Oluşturmak için Sihirbazdan Yararlanma

Metrajların e-Hakediş (OSKA) Programına Aktarılması