Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Fiyat Farkı Hesabı

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Revize Birim Fiyat Hesabı

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Hakediş Düzenleme (Teklif Birim Fiyatlı)

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Yeni Poz Oluşturma

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Mahal Listesi ve Metrajları

Proje Dosyaları

Yeni Analiz Yapma

Yeni Poz Oluşturmak

Oska Yazılım

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Demontaj Pozu Oluşturmak

Dosya Hazırlama İşlemleri

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Kesin Hesap Fişi

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

İş Kalemleri ve Rayiçler

Merdiven Oluşturmak için Sihirbazdan Yararlanma

Excel'den Poz Getirmek

Yaklaşık Maliyet Cetvelinde Nakliye ve Boru Montaj Hesabı