Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Fiyat Farkı Hesabı

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Revize Birim Fiyat Hesabı

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Yeni Poz Oluşturma

Proje Dosyaları

Mahal Listesi ve Metrajları

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

Kesin Hesap Fişi

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Yeni Poz Oluşturmak

Demontaj Pozu Oluşturmak

Yeni Analiz Yapma

Metrajların e-Hakediş (OSKA) Programına Aktarılması

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

Oska Yazılım

İş Kalemleri ve Rayiçler

Yaklaşık Maliyet Cetvelinde Nakliye ve Boru Montaj Hesabı

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Dosya Hazırlama İşlemleri

Merdiven Oluşturmak için Sihirbazdan Yararlanma

Programın Kurulması