Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Fiyat Farkı Hesabı

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Revize Birim Fiyat Hesabı

Birim Fiyat Teklif Cetveli

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Yeni Poz Oluşturma

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Mahal Listesi ve Metrajları

Proje Dosyaları

Hakediş Düzenleme (Teklif Birim Fiyatlı)

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Yeni Analiz Yapma

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Yeni Poz Oluşturmak

Demontaj Pozu Oluşturmak

Kesin Hesap Fişi

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

Oska Yazılım

Dosya Hazırlama İşlemleri

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

İş Kalemleri ve Rayiçler

Yaklaşık Maliyet Cetvelinde Nakliye ve Boru Montaj Hesabı

Merdiven Oluşturmak için Sihirbazdan Yararlanma

Metrajların e-Hakediş (OSKA) Programına Aktarılması