e-DoğrudanTemin Çıktı!

e-DoğrudanTemin Çıktı!

İdarelerde Yaklaşık Maliyet, Temin, Muayene, Kabul, Kayıt Formu, İstatistik, Bütçe Kontrolü, Kısaca; Satınalmacı'nın A'dan Z'ye aradığı her şey!

Yeni Ürün:  e-KikNet2863

Yeni Ürün: e-KikNet2863

"2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki Kültür Varlıklarının" Uygulama, Mal ve Hizmet Alımı İhalelerini Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolü Programı

Yeni Projemiz ; Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS)

Yeni Projemiz ; Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS)

Kurumun (idare veya firma) tüm verilerinin tek yerde tutulup işlendiği bir sistem olan Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi, bir çok modülden oluşmaktadır.