HakedişGold

2886 Sayılı Yasaya Uygun, Hakediş ve Kesin Hesap Programı

HakedişGold, 2886 sayılı Kanuna uygun olarak, Hakediş ve Kesin Hesap işlemlerini, hızlı kolay ve hatasız yapar.

Kullanıcılar, temel bilgilerini kullanarak metraj, analiz, maliyet hesabı, hakediş düzenleme, 13181 sayılı kararnameye göre fiyat farkı hesaplama, … gibi işlemleri kolay, hızlı ve güvenle yaparlar.

Deneme Sürümü Yükle  Satın Alma Seçenekleri

HakedişGold

HakedişGOLD Program Özellikleri

 • Windows 98/2000/XP/ 7 / 8 işletim sisteminin tüm olanakları kullanılabilme.
 • Çalışılan şantiyeye Çevre ve Şehircilik, Karayolları, DSİ, Köy Hizmetleri, MSB, TEDAŞ ELEKTRİK (I, II ve III. Bölge olmak üzere), TEAŞ, DLH, KÜLTÜR BAKANLIĞI, İLLER BANKASI, VAKIFLAR ... gibi kurumların birim fiyatları ve analizleri yüklenmiş halde.
 • Bulunulan ekrandan geçmişte yapılan tüm metrajları izlenebilmeli, buradan seçilenleri yeni hakedişe kopyalanabilme.
 • Yapılan işler listesini yıl içinde yapılan işler (uygulama yılı fiyatlarıyla), yıl içinde yapılan işler (sözleşme ve uygulama yılı fiyatlarıyla) ve eskalasyon çarşafı olarak alınabilme.
 • Bir şantiyede hazırlanmış metraj, keşif, analiz, malzeme zam ve oranları gibi her bilgiyi istenen şantiyeye aktarabilme.
 • Nakliyeli, paçal, enterpolasyonlu pozlar ve yeni fiyat analizi ile özel pozlar oluşturabilme.
 • Çıktılardaki üst antet ve alt antet metinlerini istenen font ve karakterlerle basabilme.
 • Şantiyeye özel birim fiyatlar girilebilme.
 • Birim fiyatları belli katsayılarla dönüştürebilme.
 • Gerektiğinde, metrajdan aktarılan değerlerle 1. keşif oluşturabilmeli ve istendiğinde manuel olarak da poz girişi yapılabilme.
 • 2. keşif olarak son hakediş miktarları otomatik olarak getirilip anında mukayeseli keşif hazırlayabilme.
 • Toplamlara göre artma eksilmeli mukayesesi yapılabileceği gibi poz bazında mukayese listelerini de yazdırabilme.
 • Dilenen pozun veya pozların imalat metrajlarını, ataşmanlarını ve demir metraj cetvellerini icmallerine kadar tüm esneklikleri kullanarak hazırlayabilme.
 • Yapılan metrajları dilenen poza, hakediş'e, faklı iş grubuna, keşfe, farklı bir hakediş'e kopyalayabilme.
 • Demir metrajı çap sırası gözetmeksizin girilebilmeli ve buna karşın, toplam demir boyu ve ağırlıkları çaplara göre alınabilme.
 • Yine toplam ince demir ve toplam kalın demir ağırlıkları bulunup. Bu ağırlıklar yeşil deftere seçilen poz miktarı olarak aktarılabilme.
 • Profil ve tesisat metrajı hazırlayabilme.
 • Metrajdan aktarılanlarla yapılabileceği gibi direkt olarak da imalat ve ihzarat yeşil defterleri'ne giriş yapılabilme.
 • Hazırlanan yeşil defterlerden nakliye analizleri otomatik olarak hesaplanıp nakliye yeşil defterleri oluşturulabilme.
 • İhzarat tespit tutanakları, yeşil defter kapağı, yıl sonu tespit tutanağı, kararname yeşil defteri, tespit yeşil defteri gibi ayrıntılı dökümler de alınabilme.
 • Nakliyeye esas malzemeleri tanımlayıp seçimlik formüllerle istenilen yılın rayiçlerine göre nakliye fiyatını hesaplayıp, yeni fiyat tutanağı olarak yazdırabilme.
 • Nakliye formülü olarak tüm kurumların formülleri kullanılabilme.
 • Nakliyeye esas malzemeler, imalat veya ihzarat miktarlarından otomatik olarak hesaplanıp, nakliye yeşil defteri oluşturulabilme.
 • Yeşil defteri oluşturulmuş iş gruplarının yıl içinde ve önceki ödenek dilimlerinde kalan miktarlarının sözleşme ve uygulama yılı birim fiyatlarıyla tutarları istenen ayrıntılarla alınabilme.
 • Boru montaj bedelli pozlar imalata girmiş ise otomatik hesaplanabilme.
 • Yıl içi fiyatlarının değişmesi sonucu alınması gereken malzeme fiyat farkları genel malzemeler, nakliyede akaryakıt, bina tesisat ve PVC boru olarak değerlendirilip 13181 sayılı kararname ve ekleriyle açıklanan ilkeler doğrultusunda hesaplanabilme.
 • Yapılan hakedişte hangi malzemelere fiyat farkı alınması gerektiği listelenebilme.
 • Fiyat farkı yapılan döneme ait zam tarihleri ve zamlı fiyatları verilerek her zam dilimine düşen malzeme miktarı ve ödenecek/kesilecek tutar enterpolasyonla bulunabilme.
 • Bina tesisat fiyat farkı otomatik yapılabilme.
 • Tuğla, PVC gibi fiyat farkı formülleri hazır olmalı, ek olarak kullanıcı da fiyat farkı hesap formülleri tanımlayabilme.
 • Yapılan analizleri istenen yılın rayiçleriyle fiyatlandırıp, yeni fiyat tutanağı olarak bastırabilime.
 • Kullanımın her aşamasında hesaplanan değerleri, kağıda dökmeden ekrandan izleme imkanı olmalı.
 • Keşfi hazırlanan işin malzeme, düz işçi, usta işçi ve makina tutarları ayrıntılarıyla hesaplanabilme.
 • Her işe ait dosya’ya giriş farklı bir güvenlik şifresiyle şifrelenebilme.
 • Yazıcıya gönderilebilen her form, yazdırılmadan ekrandan izlenebilme.
 • Önceki yıldan kalan ihzaratlara ait ihzarat kesinti cetveli otomatik hazırlanıp, icmale aktarılabilme.
 • Yapılan işler gruplar icmali olarak ayrı ayrı hesaplanıp kapak sayfasına aktarılabilme.
 • Bilgilerin bir kez girilmesiyle ön kapak ve ödeme cetveli hazırlanıp yazdırılabilme.