HM-Hakediş

Mal Alımı ve Hizmet Hakedişleri için Paket Program

Benzersiz özellikleriyle kullanıma hazır!

Hem de bildiğiniz Oska kalitesi ve desteği ile!

Temizlik, Yemek, Çöp Toplama, Güvenlik ve Akaryakıt ile diğer mal alımı ve tüm hizmet hakedişlerinizi hazırlamak şimdi dakikalara indi!

Satın Alma Seçenekleri

hmhakediş

HM-Hakediş

Mal Alımı ve Hizmet Hakedişleri için Paket Program

HM-Hakediş, derin bir hakediş mevzuatı bilgisi gerektirmez, kolay kullanımı ile kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde hakediş hesaplamadaki tüm zorlukları ortadan kaldırır.

Kullanıcılar, işin sözleşme bilgilerini bir kez girdikten sonra sadece o aya ait puantajları işliyorlar.

Ardından yeşil defter, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesapları ve hakediş kapakları gibi tüm hesaplama ve çıktılar eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanıyor.

hmhakediş 2

HM-Hakediş Sürüm Bilgileri

Güncel Sürüm Bilgileri

Sürüm 3.5.6.0 [26.01.2018]

 • 2018 yılına ait düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi

Geçmiş Sürüm Bilgileri

Sürüm 3.5.5.0 [05.12.2017]

 • Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyat penceresine,Mal/Malzeme Alımları puantajına uygun olacak şekilde Excel’den Getir özelliği eklendi. Aynı pencereye Excel’e Gönder özelliği de eklendi.
 • Toplu İş Sözleşmesi Bilgileri dönem tanımlanmasında; Sendika Aidatının hem % hem de TL olarak girilmesi özelliği eklendi (seçimli).
 • 2017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında; Gelir Vergisi kanunu gereği net ücretlerin 1404,06 TL’nin altına düşmesini engellemek adına yapılan mevzuat değişikliği programın bordro hesaplamaları menüsüne yansıtıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi

Sürüm 3.5.4.0 [03.10.2017]

 • 27.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri No:14) 1. maddesinde yer alan “…Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.” kararına istinaden Kapaklar penceresinde gerekli düzenleme yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.5.3.0 [06.09.2017]

 • Kıdem Tazminatı Hesabı menüsünde, hesaplamaya dahil edilmeyecek sürelerin girişi ve hesaba yansımasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının hesaplanmasına yönelik çeşitli geliştirmeler yapıldı.
 • Personel Listesi menüsüne, yıllık izin ve fazla mesailerin takibi için ayrı bir pencere eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi

Sürüm 3.5.2.0 [18.08.2017]

 • Kıdem Tazminatı Hesabı menüsünde, hesaplamaya dahil edilmeyecek sürelerin girişi ve hesaba yansımasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının hesaplanmasına yönelik çeşitli geliştirmeler yapıldı.
 • Personel Listesi menüsüne, yıllık izin ve fazla mesailerin takibi için ayrı bir pencere eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi

Sürüm 3.5.1.0 [15.06.2017]

 • Çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 3.5.0.0 [12.05.2017]

 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan tüm Personel Ödemelerinin ve Fiyat Farkının hesaplanmasına yönelik geliştirmeler yapıldı.
 • Doğal Gaz Alımları, Elektrik Alımları ve Mal/Malzeme Alımları puantajları için için Excel’den Getir işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.8 [02.03.2017]

 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamasına ilişkin geliştirmeler yapıldı.
 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan tüm Personel Ödemelerinin ve Fiyat Farkının hesaplanmasına yönelik geliştirmeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.7 [26.01.2017]

 • Kesin Hesap İşlemleri eklendi.
 • Arka Kapağa Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkı girişi eklendi.
 • 2017 yılına ait düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.5 [31.10.2016]

 • Tam gün çalışan personel ücretinin asgari ücretten düşük olması engellendi.
 • 2016 Yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında; Gelir Vergisi kanunu gereği net ücretlerin 1300,99 TL’nin altına düşmesini engellemek için yapılan mevzuat değişikliği programın bordro hesaplamaları menüsüne yansıtıldı.

Sürüm 3.4.4.4 [12.10.2016]

 • ÖTV değişikliğinden kaynaklı Fiyat Farkı hesabı eklendi.
 • Mal alımı işlerinde çoklu KDV uygulamasına yönelik geliştirme yapıldı. (Fiyat farkı verilmeyen işlerde)
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.3 [15.08.2016]

 • Personele dayalı hizmet alımları için puantaj işlemleri ve fiyat farkı hesaplamalarında çeşitli geliştirmeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.1 [01.07.2016]

 • Bordro hesaplamalarında Özel Sigorta Primi'ne yönelik geliştirmeler yapıldı.
 • Personele dayalı hizmet alımları için puantaj işlemlerine sıralama seçimi eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.0 [01.06.2016]

 • Ara hak edişten başlama özelliği eklendi.
 • Hizmet alımları için (personele dayalı hizmet alımları hariç) Genişletilmiş Tarih seçimi özelliği eklendi.
 • Artık gün/kıst ay kapsamında alınan tekliflere ilişkin işlemler geliştirildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.3.0 [09.05.2016]

 • Ara hak edişten başlama özelliği eklendi.
 • Hizmet alımları için (personele dayalı hizmet alımları hariç) Genişletilmiş Tarih seçimi özelliği eklendi.
 • Artık gün/kıst ay kapsamında alınan tekliflere ilişkin işlemler geliştirildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.2.0 [21.03.2016]

 • Arka kapakta; Asgari Ücret Desteği için yapılacak kesintilere ilişkin olarak, tarih kontrollü olarak çalışacak şekilde düzenleme yapıldı.
 • Yardım menüsü altına Oska Uzaktan Destek menüsü eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.1.0 [19.02.2016]

 • LPG Ürünleri, Doğal Gaz ve Elektrik Alımlarına ilişkin puantaj ve Fiyat Farkı Hesaplamalarına ilişkin geliştirmeler yapıldı.
 • Elektronik Haberleşme Hizmetlerine ilişkin alımlara ait Fiyat Farkı Hesaplamaları (Madde 5/b) geliştirildi.
 • Arka kapağa Çoklu KDV Tevkifatı yapılmasına ilişkin gerekli düzenlemeler eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.0.0 [04.01.2016]

 • 2016 Yılına ait düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.3.0.0 [19.11.2015]

 • Hakediş Kapağının onaylı olması durumunda, ilgili hakedişin İzleme durumunda olması (bilgi girişine kapatılması) özelliği eklendi.
 • Yerine Personel (Joker Personel) çalıştırılması işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
 • Genel Tatil günlerinde Yemek-Yol bedelinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin seçim özelliği eklendi.
 • Arife günlerinde Yemek bedelinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin seçim özelliği eklendi.Yerine Personel (Joker Personel) çalıştırılması işlemlerine uygun düzenlemeler eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.2.0.0 [24.10.2015]

 • Yerine Personel (Joker Personel) çalıştırılması işlemlerine uygun düzenlemeler eklendi.
 • Genel/Resmi Tatil /Arife Günlerinin puantaja otomatik aktarılması sağlandı.
 • Vardiyalı Sisteme Uygun Çözüm geliştirildi.
 • Personel’in Yıllık İzin ve Fazla Mesai Saatlerinin takibine ilişkin pencereler eklendi.
 • Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerine (Madde 6’ya uygun), Emekli işçi çalıştırılması durumunda farklılaşan hesaplamalar dahil edildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.1.0.0 [12.08.2015]

 • Genel İşlemler > Güncelleme Yöneticisi menüsünden farklı bir güncelleştirme yordamı geliştirildi. Bu yeni özellik sayesinde program tarafından tespit edilen güncelleştirmeler (yenilikler, değişiklikler) kullanıcının çalışmasını engellemeden –kendiliğinden- yapılıyor. Kullanıcı istediği menüde çalışmasını sürdürürken ana penceredeki bilgi barı sayesinde güncelleştirme akışını da gözleyebiliyor.
 • Personel puantaj girişlerinde Tatil Günü ve İzin Günü girişlerinde geliştirmeler yapıldı.
  • Genel Tatil işaretlemesi eklendi. (Resmi Tatil Günleri’nden otomatik alacak şekilde)
  • Ücretli izinlere; Doğum İzni, Babalık İzni, Evlenme İzni ve Ölüm İzni işaretlemeleri eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.0.0.0 [29.04.2015]

 • Program HM-HakedişPro olarak geliştirildi ve kullanıma sunuldu.
  • Profesyonel Destek Hizmeti (ProDestek Paketi) geliştirildi.
  • www.ferhatgündüz.com internet sayfasının sunduğu tüm hizmetlerden yararlanma olanağı eklendi.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet ihaleleri için, Personel İşlemlerine ilişkin geliştirmeler yapıldı.
  • Personel Listesi menüsü eklendi: Her iş dosyasına özel personel listesiyle,
   • Tüm personel bilgilerine ulaşılabilir,
   • Kıdem/İhbar Tazminatı ve İzin ücreti hesaplanabilir,
   • Yıllık Ücretli izin takibi yapılabilir.
   • Hizmet Cetveli oluşturulabilir,
  • Bordro Bilgilerimenüsü eklendi:
   • Her bir iş dosyasının, her hak edişine özel ayrıntılı puantaj ve bordro bilgilerine ulaşılabilir.
   • Detaylı ve özet bordro bilgileri yazdırılabilir.
 • Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerine (Madde 6’ya uygun), Engelli işçi çalıştırılması durumunda farklılaşan hesaplamalar dahil edildi.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet ihaleleri için, eksik çalışma kesintisi hesabında kullanılacak 1 günlük bedelin hesaplanmasına ilişkin kullanıcı seçimi eklendi.
 • Excel ortamında hazırlanmış personel puantaj listelerinin programa aktarılması sağlandı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 2.1.0.0 [02.02.2015]

 • Programın Server sürümü geliştirildi ve kullanıma sunuldu.
 • Hakediş arka kapağına idari şartnamede öngörülen çeşitli kesintileri hesaplayıp aktarabilmek için “Kesinti Düzenle” özelliği eklendi.
 • Akaryakıt Alımları ve Araç Kiralama (Günlük/Gün/Ay) puantaj cetvellerine “Excel”den Getir” özelliği eklendi.
 • Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerine (Madde 6’ya uygun), nakdi yemek ödenmesi durumunda uygulanmak üzere “Yemek istisna Bedelinden Gelen Fark” hesabı eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 2.0.0.0 [11.12.2014]

 • Programın Server sürümü geliştirildi ve kullanıma sunuldu.
 • Hakediş arka kapağına idari şartnamede öngörülen çeşitli kesintileri hesaplayıp aktarabilmek için "Kesinti Düzenle" özelliği eklendi.
 • Akaryakıt Alımları ve Araç Kiralama (Günlük/Gün/Ay) puantaj cetvellerine "Excel'den Getir" özelliği eklendi.
 • Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerine (Madde 6’ya uygun), nakdi yemek ödenmesi durumunda uygulanmak üzere "Yemek İstisna Bedelinden Gelen Fark" hesabı eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 1.3.0.0 [11.08.2014]

 • Personel puantaj girişlerinde tatil günü çalışma ve fazla mesai saati girişleri yeniden düzenlendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 1.2.0.0 [12.02.2014]

 • 31 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete”de yayınlanarak 29 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe gireceği ilan edilen Yeni Fiyat Farkı Kararnamelerine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Program pencerelerinde 2014 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 1.0.0.1 [01.01.2013]

Ürün işletim sistemi uyumluluğu geliştirmeleri yapıldı.

Sürüm 1.0.0.0 [03.09.2012]

Ürünün ilk sürümü 03.09.2012 tarihinde kullanıma sunuldu.