HM - Hakediş Yenilendi. Mal ve Hizmet Alımları için Hakediş Programı

Hizmet Alımı İşinizin
Toplu İş Sözleşmesi Fiyat Farkları
Eksiksiz

Personele Yapılacak Ek Ödemeler ve Yardımlar, Yükleniciye Ödenecek Fiyat Farkı, Kesin Hesap ve diğerleri...
Tümü bir arada, sadece HM-Hakediş’te!.

HM-Hakediş’te
Kesin
Hesap
İşlemleri de
Eksiksiz!

Hizmet ve Mal Alımlarında Kesin Hesap işlemlerinizi tamamlamak üzere; Hakediş düzenleyebilir, Kesin Hesap Raporu (ödemeler icmali ve kesin hesap fişi) oluşturabilirsiniz.

Otomatik Güncelleme Özelliği

Programın yeni sürümleri, Fiyat Farkı hesabı için gerekli TUİK endeksleri ve EPDK’nın akaryakıt zam listeleri internet üzerinden kendiliğinden güncellenir.

SUNUCU-İSTEMCİ LİSANSININ
BENZERSİZ ÖZELLİKLERİYLE TANIŞIN

Yönetici ve kullanıcı tanımlamaları ile daha güvenli ve daha kontrollü çalışma olanağı

Güncelleme ve dosya işlemlerini tek bir yerden yönetme olanağı
Programdaki geliştirmeleri, fiyat farkı endekslerini ve akaryakıt zam listelerini tek bir yerden güncelleyin; tüm kullanıcılar sunucuyla uygunlaşarak ve ortak bilgileri kullanarak her zaman güncel kalsın.

Dosyanızın yetkilisi sizsiniz; gerektiği durumlarda diğer kullanıcıların çalışmasına veya izlemesine izin verebilirsiniz.

Sunucuda yapılabilecek işlemleri Yönetici şifresi ile istemcide de yapabilme olanağı

Kullanışlı puantaj cetvelleri ile işiniz çok kolay

Her işe uygun puantaj cetvelleri

Hakediş uygulama ayına uygun tarih kontrolleri

Personel puantaj cetvellerinde kolay giriş özellikleri

Puantaj cetvellerini Excel’den getirmenin konforundan yararlanın
Her hakedişte personel isimlerini tekrar tekrar girmeyin. Hakediş dönemindeki akaryakıt alım miktarlarını puantaj cetveline kolayca aktarın.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı İşlerde
Bunları Atlamayın!

Kıdem/İhbar Tazminatını Hesaplayın, Ödeyin. Kıdem/İhbar Tazminatını Hesaplayın, Ödeyin.

Puantajlar bordroya doğru aktarılmış mı? Puantajlar bordroya doğru aktarılmış mı?

İşçinin hesabına yatan tutar doğru mu?İşçinin hesabına yatan tutar doğru mu?

Yıllık ücretli izinler uygun bir şekilde kullandırılmış mı? Yıllık ücretli izinler uygun bir şekilde kullandırılmış mı?

Yanlış fiyat farkı
HM-Hakediş’ten döner!

Yeni Fiyat Farkı Kararnamesine Uygun
Yeni Fiyat Farkı Kararnamesine Uygun

İster Madde 5/c, ister Madde 6, isterse ikisi bir arada olsun
İster Madde 5/c, ister Madde 6, isterse ikisi bir arada olsun


Güncel endeks ve akaryakıt zam listeleri kullanarak
Güncel endeks ve akaryakıt zam listeleri kullanarak


Güncel endeks ve akaryakıt zam listeleri kullanarak
Güncel endeks ve akaryakıt zam listeleri kullanarak

Engelli İşçi çalıştırılan durumlarda değişen işveren maliyetini, fiyat farkı hesabına yansıtarak
Engelli İşçi çalıştırılan durumlarda değişen işveren maliyetini, fiyat farkı hesabına yansıtarak

Yemek istisna bedelini atlamaksızın
Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerinde (Madde 6’ya uygun), yemek bedeli nin nakdi olarak verilmesi durumunda hesaplarınız doğru olsun.