KBYS

Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi

Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi; kurumun (idare veya firma) tüm verilerinin tek yerde tutulup işlenebileceği bir sistemdir. Ayrıca her kurumun farklı talepleri olabileceği göz önüne alınarak eklenip çıkarılabilen alt parçalardan (modüllerden) oluşmalıdır.

KBYS

KBYS Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi

Komple Çözüm

Globalleşme ile birlikte gelen açıklık ve rekabet koşullarının ağırlaşması, doğru bilgiye hızlı ulaşmayı avantajdan öte zorunluluk haline getirmiştir.

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle maliyetler düşmüş, böylece yazılım ve donanım olarak büyük bütçeler gerektiren Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi bugün ulaşılabilir düzeylere gelmiştir.

Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi; kurumun (idare veya firma) tüm verilerinin tek yerde tutulup işlenebileceği bir sistemdir. Ayrıca her kurumun farklı talepleri olabileceği göz önüne alınarak eklenip çıkarılabilen alt parçalardan (modüllerden) oluşmalıdır.

KBYS'yi tasarlarken, mevcut paket programlarımızı kullanan yüzlerce kullanıcıdan gelen talepler sonucu öncelikle hitap ettiğimiz sektörün sorununu çözecek bir ürünü hedefledik.

Böylece; hem 20 yılın birikimi olan uzmanlığımızı kullandık, hem de bizi tanıyan sektöre yeni ufuklar açtık.

KBYS İçeriği

 • e-HakedişNet Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme
 • e-kikNet Kamu İhale Kontrol Sistemi
 • e-DoğrudanTemin Doğrudan Temin Kontrol Sistemi
 • e-MBS Müşteri Bilgi Sistemi
  • Tedarikçi Bilgi Sistemi
  • Taşeron Bilgi Sistemi
 • e-Teklif Teklif Dosyası Hazırlama
 • MaliyetBul.com Yapı Maliyeti Hesaplama Sayfası
 • TeklifDosyasıHazırla.com Teklif Dosyası Hazırlama Sistemi
 • e-Doküman Doküman Yönetimi ...

Entegrasyon

Bugüne kadar geliştirdiğimiz paket yazılımlarımız, bu sistem çatısı altına alınmıştır. Bunun yanı sıra, müşteri (tedarikçi ya da taşeron) bilgi sistemi ve doküman yönetimi modüllerini de eklemek üzere çalışmalar planlanmaktadır.

Gelecekte ortaya çıkabilecek bilgi sistemi gereksinimlerini de içine alacak şekilde tasarlanan KBYS, hızla değişen koşullara da adapte olabilecek yapıdadır.

Modüller ayrı paket olarak kullanılabildiği gibi, birbirleriyle entegre olarak da çalışabilmekte, aralarında bilgi alışverişi yapabilmektedirler.

Gerektiğinde işlevselliğini yitiren modüller çıkarılabileceği gibi, yeni gereksinimler sonucunda geliştiren modüller de sisteme kolaylıkla dahil edilebilecektir.

Sistem, beklenen esneklik ve hızı sağlayabilmesi için gerçek istemci-sunucu (client-server) mimarisine göre tasarlanmıştır.

Yine yüksek performans ve güvenliğe sahip olması zorunlu olduğundan Advantage "Veri Tabanı Yönetim Sistemi" alt yapısına sahiptir.