Oska Eğitim

OSEM - Oska Sürekli Eğitim Merkezi

OSEM Nedir?

Kısa adı OSEM olan Oska Sürekli Eğitim Merkezi, 20 yıllık birikim ve 3000'in üzerinde program kullanıcısına sahip olan Oska Yazılım'ın, eğitim ve danışmanlık hizmetleri birimidir.

OSKA; yapı maliyeti, hakediş, ihale uygulamaları,… konularında çözümler üreten, sektörün öncüsü olmuş bir firmadır. Çalışmaları sadece paket programlar ile sınırlı olmayıp, maliyetbul.com, birimfiyat.com, e-kik.com gibi sektörün önde gelen siteleri de dahil olmak üzere, ürettiği programlarla entegre olarak çalışmakta olan 11 ayrı internet sitesinden hizmet vermektedir.

Özellikle kamu ihalelerinin düzenlenmesi ve kontrolü, yapım işleri ihalelerinde gereken metrajları hazırlayıp miktarları bulma, ilgili kurum fiyatlarıyla maliyet hesaplama, aşırı düşük sorgulamasına esas analizleri çıkarmak gibi ihtisasımız olan konulardaki deneyimlerimizi, eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek tüm sektörle paylaşmaktan gururluyuz.

İçerik Esaslı Mesleki Eğitim Programları (Sertifikalı)

Bir alanda ileri düzeyde bilgi kazandırmayı hedefleyen, süresi 8 saatten fazla olan ve standart bir ders planına uygun olarak yürütülen programlardır. Bu tip programların sonunda, sınavlarında başarılı olan katılımcılara, ilgili alanı belirten bir “Başarı Sertifikası” verilir. Sınavlara girmeyen ya da sınavlarda başarısız olan ancak derslerde en az % 70 katılım şartını karşılayan katılımcılar “Katılım Belgesi” alırlar.

Hizmet İçi Eğitimler

Oska'nın merkez ve bölge müdürlüklerinde çalışan personeli için düzenlenen hizmet içi eğitimler bu kapsamdadır. Ürün geliştirme, destek ve satış biriminin çalışanları bu eğitimler sayesinde en güncel bilgilerle kendilerini yenilerler.

Kısa Süreli Programlar ve Seminerler

Süresi en fazla 8 saat olup ürün ve hizmete ait ana özelliklerin tanıtımı ve eğitiminden oluşur. Program bitiminde katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.