Bulunulan Hakediş Dosyasına Ait Tercihler

Sözleşmeki Bedelleri Pursantajdan Otomatik Hesaplama Seçeneği

Yapılan İşlerin Parasal Hesabı

Fiyat Farkında Güncel Endeks Olarak Kullanılacak Ayın Seçimi

Hakediş İcmaline Elle Giriş Seçeneği

Nakliye Hesabı Seçeneği