Yapılan İşler Listesi

Revize Birim Fiyat Hesabı

Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı)

Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilmiş)

Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilmiş)

Gerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilmiş)

Gerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilmiş)

Gerçekleşme Yüzdeleri-Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Grupları Yüzde Olarak Girilmiş)