Metraj ve Ataşman

Metraj ve Ataşman

Pozu Metrajıyla Birlikte Kopyalamak

Bir Pozda Metraj Hazırlamak

Formül Yazmak

Minha Satırı Yapmak

Bölüm Tanımlamaları Yapmak

Alt Bölüm Tanımlamak

Bir Satırın Aynısını Yeni Bir Satır Olarak Eklemek

Metraj Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak/Kopyalamak

Metraj Satırları Arasına Satır Eklemek

Metrajı Yapılmış Pozdan Metraj Kopyalamak

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Metrajı Yazdırmak

Metrajları Yazdırmak

Metrajları İmzalayanlar

Metrajı Yaklaşık Maliyete Göndermek