Yapılan İşler Listesi Hakkında Bir İnceleme

nahtar teslim götürü bedel işlerde hakediş düzenlerken kullanılan A- “Yapılan İşler Listesi (İş Gruplu)” Formunun İncelenmesi “Yapım İşleri Sözleşmesi (Anahtar Teslim Götürü Bedel) Ödeme Yeri ve Şartları Madde 12 12.2. Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak ………. günde bir düzenlenir […]