Aşırı Düşük Sorgulaması’nda Sınır Değer Katsayısı (N)

Aşırı Düşük Sorgulaması kapsamında, sınır değerin hesabında kullanılan Sınır Değer Katsayısı’nı 2 ana başlık altında inceleyeceğiz: 1) Sınır Değer ve Sınır Değer Katsayısı (N) Nedir? Kamu İhale Genel Tebliği’nde, ihale komisyonunun tekliflere ve idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği ifade edilmektedir. Kanunun 37’nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit […]

Yeni Fiyat Farkı Kararnamesiyle Neler Değişti?

31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete Yayımlanan Yapım İşlerinde Yeni Fiyat Farkı Kararnamesiyle Neler Değişti? Doğrudan Temin Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulanabilecek Yeni kararnamede yer alan: “4734 sayılı kanunun 22’nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan yapım işi sözleşmelerinde bu esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu esaslar uygulanabilir.” düzenlemesi ile […]