Mukayeseli Keşif

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İş Artışı İcmali

 

 Program, iş grubu esasıyla artan/azalan tutarları ve yüzdeleri listelemiştir.

 

 _Bullet Yazdır ile İş Artış İcmali'ni yazdırın.

 

 Burada sol penceredeki işin adı üzerine tıklatılınca İş Grupları İcmali görünür.

 

 

 

Mukayeseli Keşif Oluru Aldıktan Sonra Hakediş Yapmak

 

 _BulletBlue İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek

 

 

 

 Not-1: Artma veya azalma yapılan iş grubunun toplamının icmale yansıması için son pencere olan % 10 İş Artış İcmali penceresine kadar gidilerek işlem tamamlanmalıdır.

 

 Not-2: İş artışı oluru alındıktan sonra bile işin (ilk) sözleşme bedelini değiştirmeyiniz. Çünkü revize birim fiyat, hakedişin ilerleme yüzdeleri, gecikme cezası, ... gibi birçok hesaplama işin sözleşme bedeline göre yapılmaktadır.