Program Özellikleri

 • 4734 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı ile Kamu İhale Kurumu tebliğine göre doğrudan temin işlemlerinin tümünü hızlı ve hatasız yapmaya yardım eder.
 • İlgili mevzuatta tanımlanan Yapım / Hizmet / Mal Alımı / Danışmanlık niteliğindeki işlerin doğrudan temin işlemleri gerçekleştirilebilir.
 • Program, yaklaşık maliyet tespitini de içeren onay belgesinin hazırlanmasından, teslimat ve kabul işlemlerinin tamamlanmasına kadar olan tüm alım sürecini kapsar.
 • Programda, yaklaşık maliyetin belirlenmesi, onayının alınması, temin süreci, teslimat ve kabul süreci aşamaları gerçekleşme sırasına göre yer alır.
 • Uygun bulunan tekliflerin belirlenmesinde kullanıcının seçimine olanak verir. Bu seçim, en ucuz teklif verenin yanı sıra, tek bir firmadan veya istenilen kalemin istenilen firmadan alınması şeklinde de olabilir.
 • Program, idarenin hazırlaması gereken belgeleri ve formları hatasız ve eksiksiz şekilde hazırlar.
 • Hazırlanan tüm belgeler yazdırılmadan önce ön izlemede görülebilir. Kullanıcı gerek duyarsa belge üzerinde her türlü değişikliği yapabilir.
 • Standart formlara uygun olarak program tarafından oluşturulan tüm belgeler için, idareler kendilerine özel uygulamalar geliştirebilir, şablonlar oluşturabilirler.
 • İstendiği takdirde tüm çıktılarda idareye özgü bilgilere yer verilebilir. (Antet, üst bilgi, alt bilgi vb.)
 • Alımı tamamlanmış işlere ait listeleme ve raporlama işlemleri her ayrıntıda gerçekleştirilebilir.
 • Yıl bazında bütçe tertiplerine göre ayrılmış ödeneğin, sonuçlanan ve devam eden alımlara göre harcama durumunu gösteren Ödenek İzleme menüsü ile harcamalar ayrıntılı olarak izlenebilir ve raporlanabilir. İş türüne uygun girilen toplam ödenek ve 21/f ile harcanan ödenek girilerek, %10 kontrolüne ilişkin ödenek izlenebilir, raporlama yapılabilir.
 • Her ay Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi zorunlu olan doğrudan teminler, (KSP) Kamu Satınalma Platformu’nun Doğrudan Temin Kayıt Formu’na uygun halde programda ay bazında hazır haldedir.
 • Sıklıkla yapılan aynı türde alımlarda kullanılmak üzere, hazırlanmış doğrudan temin dosyasının aynısından oluşturulabilir.
 • İstenildiği takdirde, programda açılan doğrudan temin dosyaları parola girilerek gizlenebilir. Bu dosyadaki bilgileri incelemek, değiştirmek ya da silmek gibi işlemler sadece parolayı bilen yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir.
 • Doğrudan temin işlemlerinin idare içinde farklı birimlerce gerçekleştirilmesi durumunda, programda çalışılan dosyalar bu birimler arasında ağ ortamında paylaşılabilir ya da disket, CD vb. ile taşınabilir.
 • Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerin süratle programa aktarılabilmesi için, programın internetten otomatik güncelleme özelliği kullanılabilir.
 • Programda hazırlanan Sözleşme metni, CD ortamına aktarılmak amacıyla işin adı ile oluşturularak kaydedilebilir.
 • Excel formatında hazırlanmış malzeme listeleri kolaylıkla programın ilgili penceresine aktarılabilir.
 • Programın gelişmiş yazılı ve on-line yardımlara ek olarak, sesli ve görüntülü yardımı da vardır.