Sürümler

Güncel Sürüm Bilgileri

Sürüm 5.5.5.0 [01.11.2018]

 • 19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri Değişiklikleri"ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapıldı. (Yürürlüğe girme takvimine uygun olarak; 01.11.2018 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri kapsar.) •

 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Geçmiş Sürüm Bilgileri

Sürüm 5.5.3.0 [26.06.2018]

 • 16 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve devamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenen ve güncellenen ekleri (Alt Mevzuat) gereği düzenlemeler yapıldı.

 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 5.5.2.0 [26.01.2018]

 • 13 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik gereği düzenlemeler yapıldı.
 • 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşleri, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Çerçeve Anlaşama İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler gereği düzenlemeler yapıldı.
 • Program pencerelerinde 2018 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 5.5.1.0 [05.07.2017]

 • 29 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ve genel tebliğ değişiklikleri kapsamında, aşağıdaki konularda düzenlemeler yapıldı.
  • Personele dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, Aşırı Düşük Sorgulamasına ilişkin Sınır Değer Hesabı formülündeki değişiklik gerçekleştirildi. Aynı konuya ilişkin olarak ilgili pencereye yazdırma olanağı eklendi.
  • İdari Şartnamelere yansıyan değişiklikler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 5.5.0.0 [01.02.2017]

 • 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2017 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • 25 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişiklikleri kapsamında, aşağıdaki konu başlıklarına ilişkin değişiklikler programa dahil edildi.
  • Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulamasına ilişkin Sınır Değer Hesabı değişti.
  • Mal Alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulamasına yönelik kriterlerin belirlenmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
  • Yapım ihalelerinde, sınır değer hesabında dikkate alınacak tekliflere ilişkin uygulama değiştirildi.
  • Teklif ekinde ‘Oda Kayıt Belgeleri’nin istenilmemesine (Sözleşme imzalanması aşamasında istenilmesi) ilişkin düzenlemeler eklendi.
  • Teklif ekinde Banka Referans Mektubu’nun istenilmesine ilişkin zorunluluk kaldırıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 5.3.0.0 [19.02.2016]

 • 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2016 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 5.2.0.0 [24.08.2015]

 • 28 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği gerekli düzenlemeler yapıldı.

 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 5.1.0.0 [29.06.2015]

 • 12 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişiklerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım

Sürüm 5.0.0.0 [13.02.2015]

Dikkat ediniz

 • Genel İşlemler/Dosya Yöneticisi menüsü ile dosyalarınızın yeni yüklediğiniz sürüme uygun olarak güncelleme işlemini gerçekleştirin.
 • Araçlar/Eşik Değerler menüsüne girip İnternetten Getir düğmesini kullanarak, geçerli Eşik Değerler ve Parasal Limitleri yenileyin.

 • 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2015 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Belli İstekliler İhale Usulü ile ihale edilen Yapım İşleri için Puanlama özelliği eklendi.
 • 07 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği kapsamında, 2015 yılında yürürlüğe giren aşağıdaki konu başlıklarına ilişkin değişiklikler programa dahil edildi.
  • Bildirim ve tebligat esasları
  • İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.8.0.0 [10.07.2014]

2014 yılı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.6.0.0 [09.10.2013]

Geliştirme
 • 02 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri Değişiklikleri"ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.5.0.0 [06.06.2013]

Geliştirme
 • Teklif Birim Fiyatlı işlerde; her bir kalem için teklif fiyatının virgülden sonra dört haneye kadar yazılabilmesi ve değerlendirilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi güncelleme menüsü (yapımla ilgili iş denetleme ve iş yönetme belgeleri için) tekrar düzenlendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.6.0 [02.02.2013]

Geliştirme
 • 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • 2013 yılı Resmi Tatil Günleri programa eklendi.
 • Program pencerelerinde 2013 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.5.0 [03.09.2012]

Geliştirme
 • 13 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete"de yayınlanarak 1 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri"ne uygun gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Kültür Modülü için: Uygulama ve Proje ve Proje ile ilgili Hizmet Alımları İşleri İçin 2012 yılında yeterlik alan firmaların güncellenmiş listesi eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.2.0 [31.01.2012]

Geliştirme

 • 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • 2012 yılı Resmi Tatil Günleri programa eklendi.
 • Program pencerelerinde 2012 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde, fiyat alınan yerlerin sayısı arttırıldı.
 • Zarfların Uygunluğunun İncelenmesi penceresine uygun olmama nedenlerinin seçimine ilişkin özellik eklendi.
 • Kısmi teklifli ihalelerde, firmaların kısımlara verdiği tekliflerin Excel ortamına aktarılması sağlandı.
 • Kısmi teklifli ihalelerde, İş Deneyimi, Banka Kredi Mektubu ve Ciro değerlendirmelerinin kısımlar bazında yapılmasına yönelik geliştirmeler yapıldı.
 • Ortak girişimli firma girişine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
 • İhalelerin Durum Çizelgesi menüsü geliştirildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.1.2 [24.10.2011]

Geliştirme

 • Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği değişikliğine uygun olarak Sözleşme Tasarısında gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Pazarlık Usulü ihalelerde verilen ilk tekliflerin de görüntülenmesine olanak sağlandı.
 • Kısmi teklife açık olan ihalelerde, biden fazla isteklinin aynı fiyatı vermesi durumunda programın kullanıcıyı uyarmasına ilişkin geliştirme yapıldı.
 • Yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.1.1 [01.08.2011]

Geliştirme

 • 16 Temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren Yapım, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Mal Alımı Uygulama Yönetmelikleri Değişiklikleri"ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapılmıştır.
  • Programın kullandığı tüm standart formlar, tip şartname ve tip sözleşmeler değişikliklere uygun olarak yenilendi.
  • İş hacmi ve bilanço güncelleme hesapları, değişen yönetmelik hükümlerine uygun olarak değiştirildi.
  • Vb.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.1.0 [02.05.2011]

Geliştirme

 • 1 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Bilanço ve Eşdeğer Belgeler” ve “İş Hacmini Gösteren Belgeler” ile ilgili değişen yeterlik kriterlerine yönelik gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.0.6 [18.03.2011]

Geliştirme

 • 16 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri Değişiklikleri"ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapıldı.
 • Kültür Modülü için; Resmi Gazete"de 16 Mart 2011 tarihinde yayımlanan ve 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olan Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve Yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.0.5 [05.03.2011]

Geliştirme

 • Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği"nin 5 Mart 2011"de yürürlüğe girecek olan “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler (Madde 40)” maddesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • 25.02.2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereği 4734 Sayılı Kanun Madde 63"de (Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler) yapılan değişiklik programa yansıtıldı.
 • Kültür Modülü Hizmet İşleri için, aşırı düşük teklifler için sınır değer hesabı menüsü yeniden düzenlendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.0.4 [31.01.2011]

Geliştirme

 • 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi..
 • 2011 yılı Resmi Tatil Günleri programa eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.0.3 [08.01.2011]

Geliştirme

 • 16 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete"de yayınlanan ve 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • 29 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete"de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği Değişikliği”ne uygun olarak; Yapım İşleri için Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Hesabı yenilendi.
 • Program pencerelerinde 2011 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Firma bilgilerine Firma Vergi Dairesi ve Firma Cep Telefonu bilgileri eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve Yardım menüleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.0.2 [09.10.2010]

Geliştirme

 • Bilindiği gibi Kamu İhale Kurumu’nun yürüttüğü EKAP’nin sınırlı bölümleri devreye alındı. İhale sürecinde EKAP üzerinden hazırlanabilen bazı bölümlerin, programa da ayrıca girilmesi, yapılan işin tekrarı oluyordu. Bunu önlemek için kullanımda bu bölümlerin atlanılıp istenilen yerden ihale sürecinin sürdürülebilmesi sağlandı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve Yardım menüleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.0.1 [01.09.2010]

Geliştirme

 • Tüm yazdırma işlemleri ve Yardım menüleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.4.0.0 [21.08.2010]

Geliştirme

 • 30 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete"de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği Değişikliği”ne uygun olarak; Yapım İşleri için Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Hesabı yenilendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve Yardım menüleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.3.0.1 [16.06.2010]

Geliştirme

 • İhale Doküman Hazırlığı/İhale Dokümanı İçindekiler Listesi (Dizi Pusulası) menüsündeki kontroller yeniden düzenlendi. Böylece, sadece gerekli standart formların dizi pusulasında yer alması sağlandı.
 • İhalenin Sonuçlandırılması/Sözleşmeye Davet penceresinde, Şikayet Sürecinin başlaması durumunda, normal sürece uygun tarih kontrollerinin devre dışı kalmasına olanak verecek düzenleme yapıldı.
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ve Pazarlık Usulü (21/a,d,e bentleri) için Yeterlik/Ön Yeterlik değerlendirme sürecine İş Deneyimi, Banka Kredi Mektubu, Bilanço ve İş Hacmi kontrol menüleri eklendi.
 • İhale Doküman Hazırlığı menüsünde istenecek belgeler ile ilgili gelişmiş yardım tabloları oluşturuldu ve ilgili pencereden ulaşım sağlandı.
 • İdarenin Hazır Dosyaları/Kayıtlı Firmalar için Excel"e Gönder ve Excel"den Getir işlemleri yeniden düzenlendi.
 • Her bir kaleme teklif verilebilen kısmi teklifli ihalelerde, Firmanın Teklifi penceresine Toplam teklif bedelini gösterme özelliği eklendi.
 • Çerçeve Anlaşma ihaleleri/Komisyon Kararı"nda, üçün altında teklif verilen kısımlar için yazdırma olanakları geliştirildi.
 • Münferit Sözleşme ihalelerinde Firmaya Davet işlemi öncesi yasaklı teyidi alınması ile ilgili uyarı eklendi.
 • Kültür modülü için istenecek belgelere ilişkin işaretleme yeniden düzenlendi.
 • Sonuçlanan İhaleler Arşivi/Muayene ve Kabul menüsüne, mal alımı ihalelerinde kullanılabilecek şekilde Ödeme Emri Belgesi yazdırma olanağı eklendi.
 • İhale Dokümanı hazırlığı/İdari Şartname Düzenle menüsü Sicil, İzin, Ruhsat vb. Belgeler ve Cezalar ve Kesintiler pencerelerine de, İdarenin sıkça kullandığı metinleri düzenleyebilmesi ve kullanabilmesi için Şablondan Getir özelliği eklendi.
 • İhale Dokümanı Hazırlığı/İdari Şartname Düzenle menüsünde yer alan Yıllık Ödenek Dilimleri penceresi geliştirilerek tümüyle kullanıcının düzenlemesine açıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve Yardım menüleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.3.0.0 [12.04.2010]

Geliştirme

 • Sağlık modülü kullanıcılarımız için, programda UBB branş kodlarından seçerek oluşturdukları listenin, KSP İlan Hazırlama modülü/Satınalma Kalemleri bölümüne aktarımı sağlandı. Bu kapsamda, KSP için Kaydet özelliği yanı sıra Satınalma Kalemleri için Kaydet özelliği eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet menüsü Fiyat Alınan Yerler penceresine, firmalardan teklif istenmesine ilişkin yazdırma özelliği eklendi.
 • Tekliflerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi menüsünde Diğer Özellikleri Uygun mu? durumu için not yazma alanı geliştirildi.
 • Ortak Girişim için belge kontrolü işlemlerinde, yapım işleri için İş Deneyim Belgesi güncelleştirmesi ve kontrolüne ilişkin menüde geliştirmeler yapıldı.
 • Kültür Modülü için; 1 Şubat 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri yeniden düzenlendi.
 • Yardım menüsünde yer alan ve pencerelerden de ulaşılabilen Mevzuat Anlatımı güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.2.0.8 [01.03.2010]

Geliştirme

 • Yılın ilk dört ayındaki ihaleler için KSP için Kaydet özelliği tekrar düzenlendi.
 • Kısmi teklifli işlerde, yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin işlemler yeniden düzenlendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.2.0.7 [01.02.2010]

Geliştirme

 • 1 Şubat 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2010 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Antet ve İdare Bilgileri menüsüne eklenen Sabit Sayı Numarası, ilgili tüm formlara aktarıldı.
 • İdarenin Hazır Dosyaları menüsüne Diğer İdare Personeli sekmesi eklendi. Böylece, Onaya Sunan, Açıklama İstenecek, Doküman Satan, Dosya Teslim Alan ve Komisyona Dosya Teslim Eden personelin ilgili pencerelerde seçilmesi ve gerekli formlarda yazılmasına olanak sağlandı.
 • Teklif Birim Fiyatlı işlerde her firmanın mal/iş kalemine verdiği birim fiyatların girilmesi ve toplamlarının kontrol edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • İhale Dokümanı hazırlığı sırasında(İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı), İdarenin sıkça kullandığı metinleri düzenleyebilmesi ve ilgili pencerelerde kullanabilmesi için yeni düzenlemeler yapıldı.
 • Doküman satın alma işleminde dokümanın CD ile verildiği koşula uygun gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.2.0.6 [12.01.2010]

Geliştirme

 • Değişen Damga Vergisi oranlarından etkilenen "Sözleşmeye Davet" formları yenilendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.2.0.5 [15.12.2009]

Geliştirme

 • Kültür Modülüiçin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü süreci yeniden düzenlenmiştir.
  • Bu kapsamda, 13.11.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik'in 24. maddesine göre "Belli İstekliler Arasında İhale Usulü"nde Yeterlilik Alan Adaylar”a ait liste programa uyarlanmıştır.
  • İlgili yönetmeliğe ve alt mevzuatına uygun olarak gerekli kontrol, uyarı ve bilgilendirmeye yönelik geliştirmeler yapılmıştır.
  • Tüm standart formlar ve İdari Şartname-Sözleşme metinleri yeniden düzenlenmiştir.
 • Kısmi Teklifli Çerçeve Anlaşma İhaleleri’nde Her bir kısım için Çerçeve Anlaşma'ya taraf olacak istekli sayısının en az 3 olması kontrolü daha da geliştirilerek, bu sayının 3’ün altında olması durumunda bu kısmın iptal edilmesine ve karara yansımasına yönelik gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Münferit Sözleşme işlemlerinin, Çerçeve Anlaşma ihalesinden bağımsız olarak da yapılmasına olanak sağlayacak düzenleme yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.2.0.4 [16.11.2009]

Geliştirme

 • 10.08.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik Değişikliği ve Bakanlık Makamı'nın 21/10/2009 tarih ve 201458 sayılı Onaylarıyla yürürlüğe giren alt mevzuat’a uygun gerekli yenilikler ve değişiklikler yapıldı. Değişiklik ana başlıkları:
  • İlan süre ve koşullari
  • İhale usulleri, belirlenmesi, uygulanması
  • Teklif ve sözleşme türü
  • İhale sürecindeki süre kısıtlamaları
  • Tekliflerin Yaklaşık Maliyete göre değerlendirme dışı kalma koşulları
  • Aşırı düşük teklif belirleme ve değerlendirme yaklaşımı
  • İstenecek belgeler
  • Tüm standart formlar, idari şartname ve sözleşme tasarı metinleri
 • Özel imalat gerektiren mal alımlarınde istenecek belgeler ile ilgili düzenlemeler yenilendi.
 • Tekliflerin alınması öncesinde ihalenin iptal edilmesine olanak vermek amacıyla gerekli düzenleme yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve Yardım menüleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.2.0.3 [14.09.2009]

Geliştirme

 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri ve Münferit Sözleşme Alımları ile ilgili tüm ihale işlemleri, ilgili uygulama yönetmeliği ve eklerine uygun olarak yeniden düzenlenerek güncel sürüm hakkı olan tüm kullanıcılarımızın hizmetine sunuldu.
 • 22 Ağustos 2009 tarihinde Resmi Gazete"de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği"ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapıldı.
 • Yapım İşleri için Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Hesabıyenilenen tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirildi.
  • Bu yeni hesaplama (Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Hesabı), Araçlar menüsü altına da eklendi.
  • Personel çalıştırılmasına Yönelik Hizmet Alımları için Yaklaşık Maliyet menüleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Teklif Birim Fiyat Cetveli de yenilendi.
  • Teklif Birim Fiyat Cetveli, Gruplu kısmi teklifli işler için tekrar düzenlendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve Yardım menüleri yeniden düzenlendi.

Sürüm 4.2.0.2 [06.08.2009]

Geliştirme

 • Kamu Satınalma Platformuna ilan bilgilerinin gönderimine ilişkin düzenlemeler yeniden yapıldı.

Yenilikler

 • Tüm paket programlarımıza uzaktan destek modülü eklendi.

Sürüm 4.2.0.1 [27.07.2009]

Geliştirme

 • 3 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 11 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri’ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapılmıştır.
  • Personel Puanlamasına ait giriş ve hesaplama pencereleri yeniden düzenlendi.
  • İş hacmi ve bilanço güncelleme hesapları, değişen yönetmelik hükümlerine uygun olarak değiştirildi.
  • Yenilenen/eklenen standart formlar ve yardım metinleri yeniden düzenlendi.
 • Değişikliklere uygun olarak, Kamu Satınalma Platformu’na ilan bilgilerinin gönderimine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.2.0.0 [15.07.2009]

Geliştirme

 • 3 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 11 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmelikleri Değişiklikleri’ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapılmıştır.
  • Programın kullandığı tüm standart formlar, tip şartname ve tip sözleşmeler değişikliklere uygun olarak yenilendi.
  • İş hacmi ve bilanço güncelleme hesapları, değişen yönetmelik hükümlerine uygun olarak değiştirildi.
  • Değişikliklere uygun olarak, Kamu Satınalma Platformu’na ilan bilgilerinin gönderimine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
  • Şartname ve Sözleşme Tasarısı Düzenleme menülerindeki yardım metinleri yenilendi.

Sürüm 4.1.0.3 [26.06.2009]

Geliştirme

 • Program genelinde tüm tarih alanlarında haftanın günleri de görünür hale getirildi.
 • İhale Dokümanı Satın Alanlar menüsünde yer alan Açıklama ve Zeyilname yazılarına, yazdırılması sırasında eklenen uyarı penceresi ile, düzenleme ve doküman satın alanlara iletilmesine ilişkin tarih kontrolleri eklendi.
 • Yapım İşleri için, Kamu Satınalma Platformuna ilan bilgilerinin gönderimi işlemi tekrar gözden geçirildi.
 • Belli istekliler arasında ihale usulü için İdari Şartname Düzenle menüsüne “Puanlama Kriterleri” sekmesi eklendi.
 • İş Deneyim Belgesi olarak sunulan Mezuniyet Belgesinin güncelleştirilmesi hesabı geliştirilerek, iş deneyimi olmayanların değerlendirilmesinde 15 yıl olarak hesaplanmasına ilişkin seçenek eklendi.
 • Sözleşmeye Davet ve Sözleşmenin İmzalanması sürecindeki tarih kontrolleri, Ön Mali Kontrol’ün gerekli olması durumuna uygun olarak geliştirilerek yenilendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve standart formlar tekrar gözden geçirilerek düzenleme yapıldı.

Yenilikler

 • Mevzuat gereği süre kısıtlamalarını esas alarak, sadece ilan tarihi girilerek ihale sürecinin her aşamasında minimum tarihlerin programdaki ilgili pencerelere otomatik olarak getirilmesi özelliği eklendi.
 • Araçlar menüsü altına Takvim Günü Hesabı alt menüsü eklendi. Bu menü altında yer alan Yıllık Resmi Tatil Günleri sekmesi ile yıl içindeki tüm resmi tatiller izlenebilir duruma geldi.
 • İhale Doküman Hazırlığı menüsünde girişi yapılan İşin Süresi (Takvim Günü) alanından da Takvim Günü Hesabı menüsüne ulaşma özelliği eklendi.
 • İhalenin İlk İlan Tarihi ve İhale Tarihi girişlerine Resmi Tatil Günü Kontrolü eklendi. Böylece, Cumartesi ve Pazar günü kontrolüne ek olarak resmi tatile denk gelen tarih girişleri engellendi.
 • İlan ve ihale tarih girişi dışındaki diğer tarih girişlerine de resmi tatil uyarısı eklendi.
 • İdarenin Hazır Dosyaları/Kayıtlı Firmalar menüsüne Excel’den Getir ve Excel’e Gönder özellikleri eklendi.
 • Gruplu kısmi teklifli işler için Tekliflerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi menüsüne “Özelliği Uygun mu?” alanı eklendi.
 • İhale Dokümanı/Doküman Satın Alanlar menüsüne firmalara yazı oluşturma ve yazdırma özeliği eklendi.

Sürüm 4.1.0.2 [25.05.2009]

Geliştirme

 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri için Kamu Satınalma Platformu’na ilan bilgilerinin gönderimine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı ihaleleri için istenecek zorunlu belgelerle ilgili işaretlemeler tekrar düzenlendi.
 • Pazarlık Usulü için son tekliflerin alınmasına ilişkin menü ve buna ilişkin yazdırma işlemleri yenilendi.
 • Araçlar menüsü altındaki İş Denetleme ve İş Yönetme belge güncelleme hesapları yenilendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve standart formlar tekrar gözden geçirilerek düzenleme yapıldı.

Sürüm 4.1.0.1 [20.04.2009]

Geliştirme

 • Pazarlık Usulü için son tekliflerin alınmasına ilişkin yeni bir menü (Son Teklif Vermeye Davet) eklendi.
 • Kamu Satınalma Platformu’na ilan bilgilerinin gönderimine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Şartname ve Sözleşme Tasarısı Düzenleme menülerindeki yardım metinleri yenilendi.
 • Standart Formlar tekrar gözden geçirilerek düzenleme yapıldı.

Sürüm 4.1.0.0 [17.03.2009]

Geliştirme

 • 5812 Sayılı Kamu İhale Kanunu değişikliği kapsamında, 4 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 5 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmelikleri’ne uygun gerekli yenilikler ve geliştirmeler yapılmıştır.
  • Programın kullandığı tüm standart formlar, tip şartname ve tip sözleşmeler yenilendi.
  • İhale ilan süreleri ve kuralları yenilendi.
  • Ön ilan yapılmasına ilişkin koşullara uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldı. (İlan süreleri, ihale onay belgesi, vs.)
  • Yaklaşık maliyete ve diğer unsurlara bağlı olarak değiştirilen yeterlik belgelerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
  • İş deneyim belgeleri, iş hacmine ilişkin belgeler ve bilançoların değişen yeterlik kriterlerine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.
  • Pazarlık usulünde alt bentlere ilişkin farklılaşan uygulamalar programa yansıtıldı.
  • Tüm ihale sürecindeki değişiklikler (tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, sözleşmeye davet….) programa yansıtıldı.
  • Danışmanlık işlerine ait değişen esaslar ve süreç programa yansıtıldı.
  • Yeni getirilen bildirim ve tebligat esaslarına uygun olarak gerekli geliştirmeler yapıldı.

Sürüm 4.0.1.0 [16.02.2009]

Geliştirme

 • 5812 Sayılı Kamu İhale Kanunu değişikliği kapsamında, Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet pencerelerinde, işleyiş ve tarih kontrolüne ilişkin düzenleme yapıldı.

Sürüm 4.0.0.9 [02.02.2009]

Geliştirme

 • 1 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program pencerelerinde 2009 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 4.0.0.8 [02.01.2009]

Geliştirme

 • 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "5812 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği, yürürlük programına uygun olarak, değişiklikler programa dahil edildi. Bu kapsamda:
  • İşin Yaklaşık Maliyeti, Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak’lara işlendi.
  • Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesine ilişkin değişiklikler yapıldı.
  • Sözleşmeye Davet penceresinde, ihalelere yönelik başvuruların süresine ilişkin yapılan değişikliklere uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • YTL’den TL’ye geçiş ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Bilanço Kontrolü menüsündeki hesaplamalar geliştirildi.
 • Hizmet alımlarında KSP için Kaydet özelliği ile ilan bilgilerinin gönderimine, işin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgiler de eklendi.
 • Tüm Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.0.0.7 [04.06.2008]

Geliştirme

 • Mal Alımı ihaleleri için İhale Doküman Hazırlığı/Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler penceresi yeniden düzenlendi.
 • (Sağlık Modülü kullanıcıları için) Her Bir Kaleme Teklif Verilebilen Mal Alım İhalelerinde geçerli olmak üzere; teklif fiyatı girilen pencereye Ürün Barkod girme olanağı eklendi.
 • Tüm Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 4.0.0.6 [10.04.2008]

Geliştirme

 • 05.04.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım, Hizmet Alımı ve Danışmanlık Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği değişikliklerine uygun olarak, İş Deneyim Belgesi güncelleştirme işlemleri yeniden düzenlendi. Bu düzenleme ile hem menülerde, hem de standart formlarda gerekli değişiklikler yapıldı.

Sürüm 4.0.0.5 [18.03.2008]

Geliştirme

 • Yaklaşık Maliyet menüsü Fiyat Alınan Yerler penceresine Firmalardan Getir düğmesi eklendi. Böylece, İdarenin Hazır Dosyaları/Kayıtlı Firmalar bölümünden firma seçip firma adı getirme olanağı sağlanmış oldu. Ayrıca Fiyat Alınan Yerler yazım alanı genişletildi.
 • Kısmi kabul yapılabilen Hizmet Alımı ihaleleri için Sözleşme Düzenle menüsüne “İşin Hangi Kısımları Hangi Tarihlerde Tamamlanmış Olmalı” sekmesi eklendi.
 • Kısmi teklifli işler için “Teklif Edilen Fiyatlar” belgesinde, her firmanın toplam teklifini gösterecek şekilde düzenleme yapıldı.
 • İlan yazdırma metinleri tekrar düzenlendi.
 • Sağlık Modülü için UBB Branş Kodları güncellendi.
 • e-kikNet2863 için Parasal Limitler, 26 Şubat 2008’de yayınlanan tebliğe uygun olarak güncellendi. (Araçlar/Eşik Değerler menüsüne ulaşıp İnternetten Getir butonunu kullanınız.)

Sürüm 4.0.0.4 [11.02.2008]

Geliştirme

 • Destek İşlemleri/Otomasyon Ayarları menüsündeki Güncelleme Habercisi sekmesinde bulunan Günde 1 kez çalıştır işaretlemesi Seçime Bağlı olarak .. şeklinde değiştirildi.
 • Tüm Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.

Yenilikler

 • Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı alım İdareler için Tıbbi Cihaz Alımına ilişkin Satınalma Kalemlerinin UBB Branş Kodları’ndan seçilmesi 01.01.2008 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Sağlık modülü kullanıcılarımız’ın program ile hazırladıkları ihale dokümanında, satınalma kalemlerinin bu yeni sistem ile uyum içinde olması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla, UBB Branş Kodları programımıza dahil edilmiş ve Yaklaşık Maliyet menüsünden ulaşılır hale getirilmiştir.

Sürüm 4.0.0.2 [30.01.2008]

Geliştirme

 • 1 Şubat 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • İhale Dokümanı Satın Alanlar/Firma Ekle işleminde Firmalardan Getir penceresine Firma Adına Göre Sırala ve Firma Faaliyet Alanına Göre Sırala özellikleri eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet menüsü Mal İş Kalemi Listesinde sıralama özellikleri tekrar gözden geçirilerek düzenlendi.
 • Mal Alım ihalelerinde Sözleşme Düzenlenen menüye Genel2 penceresi eklendi.
 • Mal Alım ihaleleri için YM’i Eşik Değerin 10 katına eşit ve daha fazla olan işler için istenecek belgeler işaretlemesi yeniden düzenlendi.
 • Sözleşmeye Davet penceresinde sözleşmenin imzalanma tarihi girişinde yer alan Uyarı metni geliştirildi.
 • Tüm Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.

Yenilikler

 • Destek İşlemleri/Otomasyon Ayarları menüsüne Güncelleme Habercisi sekmesi eklendi. Böylece internete bağlı olmak koşuluyla programda yapılan tüm geliştirme çalışmalarından kullanıcıların haberdar olması sağlanmış oldu.
 • İhale Komisyonu Oluşturma penceresine “Komisyon Onay Yazısı” adlı belge eklendi.
 • Mal Kalemleri gruplandırılarak yapılan kısmi teklifli işlerde, grupları oluşturan kalemlere ait fiyat girişi özelliği eklendi. Grup detaylarına ilişkin çalışma Teklif Değerlendirme penceresine eklenerek, grup bazında detaylandırılmış analizlerin Excel ortamına gönderilmesine olanak sağlandı.
 • Mal Kalemleri gruplandırılarak yapılan kısmi teklifli işlerde, İdari Şartname metinlerine grup ve alt kalemlerin aktarılması sağlandı. Aynı özellik, hem programda hazırlanan ilan metinlerinde, hem de KSP için Kaydet özelliği ile oluşturulan ilan metinlerine eklendi.
 • İhale Dokümanı Satın Alanlar penceresine, firmaların adresinin toplu olarak yazdırılmasına ilişkin olanak eklendi.
 • Araçlar menüsü altında yer alan İş Deneyim Güncelleme Hesabı penceresine yazdırma özelliği eklendi.

Sürüm 4.0.0.1 [01.11.2007]

Geliştirme

 • Her kalem için ayrı teklif verilebilen kısmi teklifli mal ve hizmet alımlarında, İhale Komisyon Kararı metnine Ürün Barkodunu temsil eden Kod No bilgisi eklendi.
 • Tüm Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.

Yenilikler

 • İhale Komisyon Kararı’na, belgesi uygun sayılmayan firmalara ait bilgilerin taşınması sağlandı.
 • Hizmet Alımları’nda İhale Dokümanı/İdari Şartname Düzenle menüsünde Fiyat Farkı Katsayıları penceresine, fiyat farkının Madde 8’e göre verilebilmesine ilişkin özellik eklendi.
 • Firma Bilgilerine Firma Tanımlayıcı Numara alanı eklendi. Yeni eklenen bu bilgi, Mal ve Hizmet alımları için ilgili pencerelere ve İhale Komisyon Kararına yansıtıldı.

Sürüm 4.0.0.0 [05.10.2007]

Geliştirme

 • Windows Vista işletim sistemine uygunlaştırıldı.
 • İdari Şartname Düzenle menüsüne Türkçe Onaylı Tercümesi Gerekmeyen Belgeler alanı eklendi.
 • Tüm Yazdırma, Yardım ve Mevzuat dosyaları güncellenerek yenilendi.

Yenilikler

 • Sağlık hizmeti sunan idareler için Sağlık Modülügeliştirildi.
  • 7 Haziran 2007 Tarihli 4734 ve 4735 sayılı kanun değişiklikleri ve 12 Eylül 2007 tarihli “Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği; sağlık hizmeti sunan idarelerin sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal veya hizmet teminine ilişkin olarak gerçekleştirecekleri çerçeve sözleşme uygulamasına ilişkin usul ve esaslara göre çerçeve sözleşme ihaleleri ve alımlarına ait tüm işlemleri kapsayacak hale getirildi.
  • Yönetmelik ekinde yayınlanan tüm tip şartname, tip sözleşme ve standart formlara göre gerekli değişiklikler yapıldı.
 • Yoğun AR-GE çalışmaları sunucunda; programın yeni sürümlere yükseltilmesi, dosyaları güncelleme gibi işlemleri son yazılım teknolojilerine uygun olarak yapabilen Genel İşlemler>Güncelleme Yöneticisi penceresi oluşturuldu.
 • Dosya gönder-getir, dosyayı yedekle-yedekten geri al, dosyayı farklı isimle kaydet gibi işlem menüleri Genel İşlemler>Dosya Yöneticisi penceresinde toplandı.
 • Program bilgisayardan bağımsız olarak Akıllı Bellek ile çalışabilecek şekilde düzenlendi. Akıllı Bellek; bilgi depolama ve lisans kodlarını saklama özelliği olan ve bilgisayarın USB portuna takılan taşınabilir aygıta Oska tarafından verilen isimdir. Akıllı Bellek ile kullanılabilme özelliği; Oska’nın AR-GE faaliyetleri sonucu Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek piyasaya sunduğu teknolojik bir yeniliktir.

Sürüm 3.3.3.0 [08.05.2007]

Geliştirme

 • Yaklaşık Maliyet menüsü tüm pencerelere Sıra No bilgisi eklendi. Mal/İş Kalemlerine ait Sıra No bilgileri hem ilan metninde hem de İdari Şartnamelerde bulunacak şekilde düzenleme yapıldı.
 • Hizmet İşleri son sözleşme düzenleme işlemlerinde yer alan İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar ve İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması alanları Sözleşme Tasarısı bölümüne taşındı.
 • Yapım İşleri İhale Doküman Hazırlığı menüsünde yer alan İstenecek Anahtar Personel penceresinde “Pozisyonu” alanı kaldırıldı. Bu bilginin yer aldığı tüm yazdırma işlemleri (İlan, şartname vs.) yeniden düzenlendi.
 • İhale Doküman Hazırlığı/İhale Dokümanı için Gerekli Bilgiler penceresinde, İhalenin Yapılacağı Yer ve İhale Dokümanının Teslim Edileceği Yer alanları, KSP ile uyumlu olması için aynı bilgiler doldurulacak şekilde yeniden düzenlendi.
 • Danışmanlık Modülünde Tekliflerin Değerlendirilmesi aşamasındaki kalan firma sayısına yönelik Uyarı/Hatırlatma pencereleri arttırıldı.
 • Danışmanlık Modülünde İstenecek Belgelere ilişkin listeler tekrar düzenlendi.
 • Tüm Yardım ve Mevzuat dosyaları güncellenerek yenilendi.

Yenilikler

 • İsteklilerin teklif fiyatlarının girildiği pencerelere, fiyatın Yaklaşık Maliyetten büyük olması durumunda kullanıcının bilgilendirilmesine ilişkin düzenleme (farklı yazı rengi) getirildi.
 • İhale Dokümanı için Gerekli Bilgiler menüsünde Son Başvuru Tarihi girişine, aynı tarihli başka bir ihale bulunması durumunda gerekli Uyarı bilgisi eklendi.

Sürüm 3.3.2.0 [01.02.2007]

Geliştirme

 • 1 Şubat 2007 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.

Sürüm 3.3.1.9 [21.12.2006]

Geliştirme

 • Standart Form dosyaları güncellendi..

Yenilikler

 • Yılın ilk 3 ayında yapılacak olan ihalelerde bilânço ve ciro istenmesi durumunda ilgili uygulama yönetmelikleri ihale ilanında diğer hususlar kısmına eklendi..

Sürüm 3.3.1.8 [17.11.2006]

Geliştirme

 • Yaklaşık Maliyet menüsünde, gruplandırılarak kısmi teklif verilebilen işler için, grup isimlerinin düzenlenebilmesine olanak sağlandı.
 • Yardım dosyaları güncellendi.

Yenilikler

 • İhale Dokümanı/Standart Formlar menüsünde açılan Standart Formları Yazdır penceresine İş Deneyim Belgeleri’ne ait formlar eklendi.
 • Destek İşlemleri menüsüne, İşin Adı-Tanımı ve İşin Niteliği bilgilerinin değiştirilebileceği (daha uzun yazılmasına fırsat vererek) İşin Bilgilerini Değiştir menüsü eklendi.

Sürüm 3.3.1.7 [18.10.2006]

Geliştirme

 • 15.10.2006 tarihinde yayınlanan ve 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereği;
  • Hizmet Alımı ihalelerinde İstenecek belgelere ilişkin yönlendirme yeniden düzenlendi.
  • Hizmet Alımı ve Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde bilanço istenilmesi ve sunulmasına ilişkin değişiklik Şartname belgelerine aktarıldı.
  • Mevzuat, Yardım ve İpucu Yardım dosyaları güncellendi.
 • Genel İşlemler/İhale Dosyaları penceresinde yer alan Düzen düğmesi alt işlemleri yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Liste İşlemleri detaylandırılarak genişletildi ve gruplandırıldı. Ayrıca, İhale Dosyaları listesine sağ fare tıklamasıyla Düzen menüsü kısayolu eklendi.
 • Genel İşlemler/Sonuçlanan İhaleler Arşivi menüsü tekrar düzenlendi, yazdırma işlemleri geliştirilerek özellikle kısmi teklifli işler için yeni düzenlemeler yapıldı.
 • Hizmet İşleri için İş Deneyim Belgeleri değerlendirme penceresine İş Denetleme ve İş Yönetme belge türleri de eklendi.
 • Tüm Yardım ve Mevzuat dosyaları güncellenerek yenilendi.
 • İdari Şartname için Gerekli Ek Bilgiler menüsündeki Fiyat Farkı Katsayıları girişi virgülden sonra üç hane olacak şekilde düzenlendi.

Yenilikler

 • Destek İşlemleri menüsünün altına, programda kayıtlı ihale dosyalarının, sürecin hangi aşamasında olduğunu gösteren İhalelerin Durum Çizelgesi penceresi eklendi.
 • Sonuçlanan İhalenin Sözleşme Bilgileri penceresine, hangi kısmın hangi yüklenicide kaldığı (hangi yüklenici ile sözleşme yapıldığı) bilgisinin Excel ortamında listelenmesi özelliği eklendi (Hem tüm malzeme hem de firma bazında). Bu kapsamda, kısmi teklifli işler için, bu pencereye Excele Gönder düğmesi eklendi. Böylece, Sonuç Listesi ve/veya Sonuç Listesi (Yüklenici Adı) adında Excel formatlı belgenin ihalenin adı ile oluşturulan klasöre (diğer ihale dokümanlarının da yer aldığı) kaydedilmesi sağlandı.
 • Genel İşlemler/İdarenin Hazır Dosyaları menüsünde girilmiş bilgilerin (Kayıtlı Firmalar, Kayıtlı Malzemeler, vs), programın yüklü olduğu başka bir bilgisayara taşınmasına ilişkin özellik eklendi.
 • Yardım menüsünün altına Sürümler Hakkında eklendi. Bu menü ile (internete bağlı iseniz) ekikNet Destek sayfasına bağlanıp, son sürüm (ve eski sürümler) hakkında bilgi alınabilir ve programın son sürümü yüklenebilir.
 • Genel İşlemler/İhale Dosyaları penceresinde yer alan Düzen düğmesi alt işlemlerine Devam Eden/Sonuçlanan İhale Sayısı eklendi.

Sürüm 3.3.1.5 [15.07.2006]

Geliştirme

 • İhale Dosyası özelinde İhale yetkilisinin farklı isim olması durumunda kullanılmak üzere giriş eklendi. Otomasyon Ayarları menüsünde yer alan Bütçe Türü sekmesi, İhale Yetkilisi-Bütçe Türü olarak değiştirildi ve işin ihale yetkilisinin bilgi girişi bu bölüme eklendi.
 • Programda hazırlanmış ihale dosya bilgilerinin, Kamu İhale Kurumu internet sayfası / Kamu Satınalma Platformunda yer alan İlan Hazırlama Modülüne aktarılması özelliği tekrar düzenlendi.
  • İdari Şartname Düzenle/Fiyat Dışı Unsurlar Nelerdir? Penceresinde düzenlenen tablonun KSP’ye yine tablo formatında aktarılması özeliği eklendi.
  • Mal Alımı ihaleleri için İhale Doküman Hazırlığı/Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler penceresinde düzenlenen tabloların KSP’ye yine tablo formatında aktarılması özeliği eklendi.
 • Genel İşlemler/İhale Dosyaları menüsünde yer alan Düzen butonu ile açılan işlemlerde İşin Adını Değiştir özelliği, İşin Bilgilerini Değiştir olarak yenilendi. Böylece ihale dosyasına verilen Kod No’sunun da değiştirilmesi sağlanmış oldu.
 • Kısmi Teklif alınabilecek Hizmet ve Mal Alımı ihalelerinde İhale Dokümanı/Standart Formlar menüsünde yer alan Birim Fiyat Teklif Mektubu formu yeniden düzenlendi.
 • Kısmi teklifli ihalelerde, İhalenin Sonuçlandırılması/Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi penceresine, her firmaya özel gerekçe düzenlenebilmesine ilişkin özellik eklendi.
 • İş Deneyim Güncelleme menüsüne, iş deneyim belge tarihinin yapım işleri için son 15 yıldan, hizmet ve mal alımı için ise son 5 yıldan eski olması durumunda uyarı ve bilgi metni eklendi.
 • Kısmi Teklifli işlerde İhalenin Sonuçlandırılması/Sözleşmeye Davet penceresine Listeyi Yenile özelliği eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet işlemlerine, görevlendirilecek personelin atanmasına ilişkin yazdırma olanağı eklendi.
 • İhale kararının firmalara toplu olarak iadeli taahhütlü olarak bildirilmesi işleminde kullanılmak üzere ilgili pencereye Yazdır(PTT Önyazı) butonu eklendi.
 • Doğrudan Temin menüsü tüm pencerelerine ve formlarına mal/iş kalemi özelliğinin yazdırılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Programın her ihale dosyası için oluşturduğu ve İhale Dokümanı/Doküman CD’si İçeriği menüsünden de ulaşılan klasöre, Teknik Şartname adıyla bir dosya oluşturulması sağlandı. Böylece kullanıcının teknik şartnameyi farklı bir yerde hazırlamış olsa da diğer ihale dokümanı ile bir bütün halinde saklamasına olanak yaratıldı.
 • Program her yüklendiğinde ve internetten standart formlar her alındığında Oska’nın Hazırladığı Şablonları Kullan konumuna geçecek şekilde düzenleme yapıldı.
 • Sürümlere bağlı olarak form dosyaları, program dosyaları ve yardım dosyalarını internetten alma özelliği geliştirildi.

Yenilikler

 • İhale Kayıt No Alma işlemi için programda hazırlanmış ihale dosyası bilgilerinin, KİK internet sayfası / Kamu Satınalma Platformunda yer alan İhale Kayıt Formu’na aktarılması gerçekleştirildi.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların internet sayfalarında ilan yayınlama işlemini gerçekleştirmek üzere, programda hazırlanmış ihale dosyası bilgilerinin ve ilan metninin ilgili forma aktarılması özelliği eklendi.
 • Destek İşlemleri/Benim Şablonlarım listesine, yeni sürümle değişiklik yapılan yada yeni eklenen formların kullanıcı tarafından anlaşılmasına ilişkin işaretleme eklendi.
 • İdari Şartname Düzenle menüsünde yer alan fiyat dışı unsurların düzenlendiği pencereye ve İhale Doküman Hazırlığı/Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (Mal Alımı İhaleleri için) penceresine Tablo Düzenle özelliği eklendi.

Sürüm 3.3.1.4 [18.05.2006]

Geliştirme

 • Bilanço Kontrolü pencereleri tekrar düzenlendi. Bu menülere, “Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri” ve “Gelecek Yıllara Ait Hakediş Gelirleri” giriş alanları eklenerek, bilanço oran hesaplarına bu değerler de dahil edildi.
 • İhalenin Sonuçlandırılması/Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi penceresine, her firmaya özel gerekçe düzenlenebilmesine ilişkin özellik eklendi.
 • İhale sürecinde açıklama istenecek personele ait giriş bölümüne, bu personelin İdarenin Hazır Dosyaları/İhale Komisyonu bölümüne yazılmış isimlerden seçilmesine ilişkin özellik eklendi.
 • Komisyona teslim edilen zarfların tutanağının yazdırıldığı pencereye saat kontrolü eklendi. Böylelikle bu tutanağın saatinin son başvuru saatinden önce olması engellenmiş oldu.
 • Tekliflerin Alınması/Teklif Dosyası Teslim Edenler penceresinde, postada gecikme halinde işaretlenen firmaların Düzelt butonu ile bu işaretlemeden kurtarılması sağlandı.
 • İhale/yeterlik son başvuru tarihine ilişkin uyarı notu yeniden düzenlendi.
 • Her bir mal/iş kalemine fiyat verilebilen kısmi teklifli işlerde, teklif fiyatının girildiği pencerede, Özelliği Başlıktan Al butonu Seçililerin Özelliğini Başlıktan Al şeklinde değiştirildi. Böylelikle, istenildiği kadar mal/iş kalemini özelliğinin bu pencereye getirilmesi sağlandı.
 • Programda hazırlanmış ihale dosya bilgilerinin, Kamu İhale Kurumu internet sayfası / Kamu Satınalma Platformunda yer alan İlan Hazırlama Modülüne aktarılması özelliği tekrar düzenlendi.

Yenilikler

 • Otomasyon Ayarları menüsüne Miktar İşlemleri sekmesi eklendi. Böylece, miktar girişi yapılan pencerelerde ve ilgili belgelerde, virgülden sonra 2 hane kullanılması ya da olduğu gibi kullanılması şeklinde seçenekler oluşturuldu.

Sürüm 3.3.1.2 [08.03.2006]

Geliştirme

 • 27.02.2006 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım, Hizmet ve Mal Alımı Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler gereği;
  • İş Deneyim Belgesi güncelleme hesapları ve Ortalama Ciro hesapları, 2005 yılı Aralık ayına kadar TEFE, 2006 yılından itibaren ise ÜFE endeksleri ile yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.
  • Araçlar menüsü altında TÜİK ÜFE Endeksleri oluşturuldu.
  • Yönetmelik değişikliğinden etkilenen tüm standart formlar yeniden düzenlendi.
  • Tüm Mevzuat ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.
 • Araçlar menüsü altında yer alan DİE TEFE Endeksleri, TÜİK TEFE Endeksleri olarak yeniden adlandırıldı.
 • Programda hazırlanmış ihale dosya bilgilerinin, Kamu İhale Kurumu internet sayfası / Kamu Satınalma Platformunda yer alan İlan Hazırlama Modülüne aktarılması özelliği tekrar düzenlendi.
 • Doğrudan temin işlemlerinde yer alan Alım Kararı Tutanağı form adı Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı olarak değiştirildi ve bu form Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan örnek forma göre yenilendi.

Yenilikler

 • 27.02.2006 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği;
  • Araçlar menüsü altında TÜİK ÜFE Endeksleri oluşturuldu.
 • TEFE ve ÜFE endekslerini İnternetten güncelleyemeyen kullanıcılarımız için, CD’den düzenleme özelliği eklendi.

Sürüm 3.3.1.0 [04.02.2006]

Geliştirme

 • 1 Şubat 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Program ana menü adları ve konumları tekrar düzenlendi. Bu kapsamda, Şartname Düzenle, Sözleşme Tasarısı Düzenle ve İhale İlanı bölümleri, Doküman/İlan Hazırlama Süreci olarak yeniden konumlandırıldı.
 • İhale Dosyasının Hazırlanması menü adı ve ilgili ifadeler İhale Doküman Hazırlığı olarak değiştirildi.
 • Belge Kontrol aşamasında kullanılmak üzere, programdaki işaretlemeye uygun olarak, ilgili mevzuatı uyarınca istenmesi gerekli belgeleri ve Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri için) Belge İsimleri listesine eklendi.
 • Teklif Edilen Fiyatlara Göre Belge Kontrolü penceresinde yer alan İş Deneyim Belgesi, Ortalama Ciro ve Bilanço kontrol pencerelerine, uygun olup olmama işaretlemesi yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, hesaplamalarla ters düşen işaretleme durumunda Uyarı penceresi eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet menüsü, Mal/İş Kalemi Girişi penceresine Sıra No’ların girilmesi ve değiştirilebilmesi özelliği eklendi.
 • Tüm Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.
 • Hizmet işleri Sözleşme Tasarısı Düzenle menüsüne İşe Başlama Tarihi ve İşi Bitirme Tarihi girişine ilişkin alanlar eklendi. Bu tarihlerin girilmesi durumunda, sözleşmenin süresine ilişkin madde içeriği değişecek şekilde düzenleme yapıldı.
 • Yapım işlerinde, teklif ve sözleşme türü ilk değeri Anahtar Teslimi Götürü Bedel olarak değiştirildi.
 • Doküman CD’si içeriği olarak oluşturulan “e-kikNet Dosyaları” klasörü, ihale türüne (Yapım, Hizmet, Mal Alımı ve Danışmanlık) uygun olarak sınıflandırıldı.
 • Excel’den Getir işlemlerinde, aynı Kod No’su bulunması halinde Uyarı penceresi eklenerek, yenilemenin kullanıcı kontrolüyle yapılması sağlandı.
 • Anlaşmazlıkların Çözümünde Yetkili Olacak Mahkeme veya İcra Dairesi girişi, İhalenin Sonuçlandırılması menüsünden, Sözleşme Tasarısı Düzenle menüsüne alındı.
 • Destek İşlemleri/Ödenek Kontrolü menüsü yeniden düzenlendi.

Yenilikler

 • Programda hazırlanmış ihale dosya bilgilerinin, Kamu İhale Kurumu internet sayfası / Kamu Satınalma Platformunda yer alan İlan Hazırlama Modülüne aktarılması gerçekleştirildi.
 • Aynı özelliğin kapsamında, Mal Alımı ve Hizmet İşleri için Yaklaşık Maliyet menüsünde girilmiş Mal/İş Kalemi Listesi de KSP İlan Hazırlama Modülüne aktarılan bilgiler dahilinde Diğer Hususlar bölümüne eklenebilir hale getirildi.
 • Genel İşlemler/İhale Dosyaları penceresinde, ihalelerin onay yılı, türü ve usulüne göre sınıflandırılarak gösterimine ilişkin özellik eklendi.
 • Yeni İhale Dosyası Tanımla penceresine, Bütçe Türü seçimine ilişkin özellik eklendi.
 • Aynı konu ile ilgili olarak, Otomasyon Ayarları menüsüne Bütçe Türü sekmesi eklenerek çalışılan ihale dosyası için bütçe türü değiştirilmesine olanak sağlandı.
 • Program ana sayfasından İhalenin Özet Bilgileri’ne erişim sağlandı.
 • İhale Dosyası özelinde, kullanıcıların hatırlatma notu yazmaları ve yazdıkları notu hatırlatma tarih-saat girmelerine ilişkin özellik “Hatırlatma Notu” adı ile Destek İşlemleri menüsüne eklendi.
 • İdarenin Hazır Dosyaları/Kayıtlı Malzemeler penceresine ve Yaklaşık Maliyet menüsü Mal/İş Kalemi Girişi penceresine Kaydı Çoğalt butonu eklendi. Böylece, benzer tanımları olan yeni kayıt girişleri kolaylıkla yapılacak hale geldi.
 • Aynı pencerelere (Kayıtlı Malzemeler ve Mal/İş Kalemi Girişi) girilmiş kaydın Kod No’sunu değiştirme özelliği eklendi.
 • İhalenin Sonuçlandırılması / Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi penceresine, firma adreslerinin yazdırılmasına ilişkin buton eklendi.

Sürüm 3.3.0.9 [30.12.2005]

Geliştirme

 • 07.12.2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği değişikliği ve 02.12.2005 tarihinde R.G. yayınlanarak yürürlüğe giren 2005 Yılı Genel Tebliği değişikliğine göre; (Hizmet Alımı ihalelerinde)
  • İhale Onayı İçin Gerekli Bilgiler menüsüne, işin kaç yıla yaygın olduğuna ilişkin kullanıcı girişi eklendi.
  • İşin süresine bağlı olarak değişen yeterlik kriterleri (İş deneyimine ilişkin oranlar ve iş hacmine ilişkin oranlar) programın ilgili pencerelerine uyarlandı.
  • İlan metni ve idari şartnamelere değişen yeterlik kriterleri yansıtıldı.
  • Teklif fiyatına göre belge kontrolü işlemlerinde, iş deneyim belgesi ve iş hacmi güncelleme işlemleri değişen yeterlik kriterlerine uygun hale getirildi.
 • 29.12.2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” gereğince; (Yapım İşleri ihalelerinde)
  • İhale Dosyasının Hazırlanması > Benzer İşler Listesi penceresi Yapım işleri için özelleştirilerek, Benzer İşler Listesinden Getir butonu ile Tebliğ’de yer alan listeden seçim yapılabilecek düzenleme yapıldı.
  • Aynı pencereye benzer işlere ait ek açıklama düzenlenebilecek (word ortamında) özellik eklendi.
  • Benzer işlerin, Tebliğ’de yer alan listeden seçilememesi durumlarında düzenlenmesi gereken tutatak için yazdırma özelliği eklendi.
  • Söz konusu Tebliğ gereği etkilenen tüm yazdırma işlemlerinde (İhale İlanı ve şartnameler) gerekli değişiklikler yapıldı.
 • Hizmet Alımı ihalelerinde, Şartname Düzenle menüsünde Gecikme Cezası girişi kaldırılarak, word ortamında düzenlenip aktarılabilen Cezalar ve Kesintiler sekmesi eklendi.
 • İhale Onayı İçin Gerekli Bilgiler menüsünde Avans verilip verilmeyeceğine ilişkin kullanıcı girişi değiştirildi ve işaretlenebilir hale getirildi.
 • İhalenin Sonuçlandırılması > İhale Kararının Onayı penceresinde yer alan İhale Kararının Onaylandığı Sayı girişi kaldırıldı.
 • Genel İşlemler > İdarenin Kimlik Bilgileri penceresinde Lisans Bilgilerini Yenile işleminde Uyarı penceresi gelmesine yönelik geliştirme yapıldı.
 • Yeni İhale Dosyası Tanımla penceresi yenilenerek sorun yaratabilecek karakter girişleri engellendi. Yine aynı pencerede yer alan Parola Koruması istiyorum ve Ödenek Kontrolü’nde Dikkate Alınsın işaretlemeleri kaldırıldı.
 • Tekliflerin Alınması > İhale Dokümanı Satın Alanlar penceresinde yer alan Yeni Kayıt buton adı Firma Ekle olarak değiştirildi.
 • Tüm Mevzuat ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.
 • Destek İşlemleri > İnternetten Bilgi Al menüsü yenilendi.

Yenilikler

 • İdarenin Hazır Dosyaları > Kayıtlı Malzemeler menüsüne Excel’den Getir özelliği eklendi. Böylece, Excel formatında hazırlanmış Malzeme Listelerinin programa aktarılması sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde yer alan Mal/İş Kalemi Girişi penceresine Düzen butonu altında çalışan Excel’den Getir ve Excel’e Gönderözelliği eklendi.
  • Excel’den Getir özelliği ile Excel formatında alınmış fiyatların programa aktarılması sağlandı.
  • Excel’e Gönder özelliği ile, Mal-İş Kalemi Listesi adında Excel formatlı belgenin ihalenin adı ile oluşturulan klasöre (diğer ihale dokümanlarının da yer aldığı) kaydedilmesi sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde yer alan Alınan Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Hesabı penceresine Excel’den Getir özelliği eklendi. Böylece, Excel formatında alınmış fiyatların programa aktarılması sağlandı.
 • Her Kaleme Ayrı Teklif Birim Fiyatı Verilebilecek Kısmi Teklifli İşler için, Firmanın Teklifi penceresine Excel’den Getir özelliği eklendi. Böylece, Excel formatında alınmış fiyatların programa aktarılması sağlandı.

Sürüm 3.3.0.9 [30.12.2005]

Geliştirme

 • 07.12.2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği değişikliği ve 02.12.2005 tarihinde R.G. yayınlanarak yürürlüğe giren 2005 Yılı Genel Tebliği değişikliğine göre; (Hizmet Alımı ihalelerinde)
  • İhale Onayı İçin Gerekli Bilgiler menüsüne, işin kaç yıla yaygın olduğuna ilişkin kullanıcı girişi eklendi.
  • İşin süresine bağlı olarak değişen yeterlik kriterleri (İş deneyimine ilişkin oranlar ve iş hacmine ilişkin oranlar) programın ilgili pencerelerine uyarlandı.
  • İlan metni ve idari şartnamelere değişen yeterlik kriterleri yansıtıldı.
  • Teklif fiyatına göre belge kontrolü işlemlerinde, iş deneyim belgesi ve iş hacmi güncelleme işlemleri değişen yeterlik kriterlerine uygun hale getirildi.
 • 29.12.2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” gereğince; (Yapım İşleri ihalelerinde)
  • İhale Dosyasının Hazırlanması > Benzer İşler Listesi penceresi Yapım işleri için özelleştirilerek, Benzer İşler Listesinden Getir butonu ile Tebliğ’de yer alan listeden seçim yapılabilecek düzenleme yapıldı.
  • Aynı pencereye benzer işlere ait ek açıklama düzenlenebilecek (word ortamında) özellik eklendi.
  • Benzer işlerin, Tebliğ’de yer alan listeden seçilememesi durumlarında düzenlenmesi gereken tutatak için yazdırma özelliği eklendi.
  • Söz konusu Tebliğ gereği etkilenen tüm yazdırma işlemlerinde (İhale İlanı ve şartnameler) gerekli değişiklikler yapıldı.
 • Hizmet Alımı ihalelerinde, Şartname Düzenle menüsünde Gecikme Cezası girişi kaldırılarak, word ortamında düzenlenip aktarılabilen Cezalar ve Kesintiler sekmesi eklendi.
 • İhale Onayı İçin Gerekli Bilgiler menüsünde Avans verilip verilmeyeceğine ilişkin kullanıcı girişi değiştirildi ve işaretlenebilir hale getirildi.
 • İhalenin Sonuçlandırılması > İhale Kararının Onayı penceresinde yer alan İhale Kararının Onaylandığı Sayı girişi kaldırıldı.
 • Genel İşlemler > İdarenin Kimlik Bilgileri penceresinde Lisans Bilgilerini Yenile işleminde Uyarı penceresi gelmesine yönelik geliştirme yapıldı.
 • Yeni İhale Dosyası Tanımla penceresi yenilenerek sorun yaratabilecek karakter girişleri engellendi. Yine aynı pencerede yer alan Parola Koruması istiyorum ve Ödenek Kontrolü’nde Dikkate Alınsın işaretlemeleri kaldırıldı.
 • Tekliflerin Alınması > İhale Dokümanı Satın Alanlar penceresinde yer alan Yeni Kayıt buton adı Firma Ekle olarak değiştirildi.
 • Tüm Mevzuat ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.
 • Destek İşlemleri > İnternetten Bilgi Al menüsü yenilendi.

Yenilikler

 • İdarenin Hazır Dosyaları > Kayıtlı Malzemeler menüsüne Excel’den Getir özelliği eklendi. Böylece, Excel formatında hazırlanmış Malzeme Listelerinin programa aktarılması sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde yer alan Mal/İş Kalemi Girişi penceresine Düzen butonu altında çalışan Excel’den Getir ve Excel’e Gönderözelliği eklendi.
  • Excel’den Getir özelliği ile Excel formatında alınmış fiyatların programa aktarılması sağlandı.
  • Excel’e Gönder özelliği ile, Mal-İş Kalemi Listesi adında Excel formatlı belgenin ihalenin adı ile oluşturulan klasöre (diğer ihale dokümanlarının da yer aldığı) kaydedilmesi sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde yer alan Alınan Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Hesabı penceresine Excel’den Getir özelliği eklendi. Böylece, Excel formatında alınmış fiyatların programa aktarılması sağlandı.
 • Her Kaleme Ayrı Teklif Birim Fiyatı Verilebilecek Kısmi Teklifli İşler için, Firmanın Teklifi penceresine Excel’den Getir özelliği eklendi. Böylece, Excel formatında alınmış fiyatların programa aktarılması sağlandı.

Sürüm 3.3.0.8 [05.12.2005]

Geliştirme

 • Teklif Edilen Fiyatlara Göre Belge Kontrolu menüsünde “Geçici Teminat Uygun mu?” penceresine Teminat Mektubu Geçerlilik Tarihi’ne ilişkin tarih eklendi.
 • Yardımcı İşlemler > Standart Formları Yazdır penceresine, dosya için gerekli olanların işaretli gelmesine olanak sağlayacak düzenleme yapıldı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde girilen miktar girişleri (,)den sonra iki hane yazacak hale getirildi.
 • Danışmanlık işleri ilan metni tekrar düzenlendi.
 • Sözleşmeye Davet penceresindeki uyarı bilgileri genişletildi.
 • İstenecek belgelere ilişkin Belge İsimleri penceresinde daha önce 30 adet ile sınırlı olan belge sayısı 46’ya çıkarıldı. Yine aynı pencerede daha uzun belge ismi yazma olanağı getirildi.
 • Belgelerin kontrol edilip işaretlendiği Belge Kontrol penceresine;  sağ Mouse ile çalışan Tümünün Belgesi Tamam ve Tümünün Belgesi Yok şeklinde işaretleme olanağı eklendi.
 • Yapım ihalelerine kullanılmak üzere Yaklaşık Maliyet menüsü tekrar işler hale getirildi.
 • 25.11.2005 tarihinde R.G. yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği değişikliğine göre İş Denetleme Belgesi değerlendirme katsayısına uygun olarak iş deneyim belgesi güncelleme hesabı yeniden düzenlendi.
 • Destek İşlemleri > Otomasyon Ayarları menüsü geliştirilerek tekrar düzenlendi.

Yenilikler

 • İhale Dokümanının Kaydedilmesi
  • İhale dokümanı kapsamında yer alması gereken ve programda hazırlanan İdari Şartnameler, Sözleşme Tasarısı ve Standart Formlar’ın CD ortamına aktarılması amacıyla ihalenin adı ile oluşturularak kaydedilmesine ilişkin özellik programa eklendi.
 • Belli İstekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü işlemleriyle ilgili olarak;
  • “Belli istekliler arasında ihale usulünde yeterlik” ve “Pazarlık usulünde yeterlik” işlemlerinde; bankalardan temin edilecek belgeler ile isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek yeterlik kriterlerinin, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenmesine ve yeterlik kriterleri olarak istenmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • İş Ortaklığı Şeklinde Teklif Veren Ortakların Teklif Belge Kontrolu
  • İş ortaklığı şeklinde teklif veren ortakların her birinin İş Deneyim Belgesi, Ciro ve Bilançolarının mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesine yönelik özellik programa eklendi. Bu değerlendirmelere ilişkin olarak; firma kayıt bilgileri penceresi detaylandırıldı ve güncel değerlerin hesabıyla ilgili yazdırma seçenekleri geliştirildi.
 • Muayene ve Kabul İşlemleri
  • Sonuçlandırılmış ihalelerde; muayene ve kabul işlemlerinin yapılması sürecinde gerekli olan belge ve tutanak hazırlama ile ilgili “Muayene ve Kabul” menüsü programa eklendi.
 • Erken Uyarı Sistemi
  • Devam eden ihale işlemleri ile ilgili olarak, süre sınırlaması gerektiren belli noktalarda o işlem için son tarih uyarısını yapan “Erken Uyarı Sistemi” programa eklendi. Böylece, hem son günü gelmiş işlem için uyarı mekanizması oluştu, hem de bu aşamalar ve gerçekleşmesi için son tarihler, Destek İşlemleri > Zamanlanmış Uyarılar tablosunda izlenebilir hale getirildi.
 • Ödenek Kontrolu
  • Yıl bazında ihale türüne uygun olarak girilmiş ödeneğin, sonuçlanan ve devam eden ihalelere göre harcanmasını gösteren Ödenek Kontrolu menüsü programa eklendi. Genel ödenek kontrolünün yanısıra % 10 Kontrolü’ne ilişkin takip de bu menü kapsamında yer almaktadır.
 • İhale Onayı İçin Gerekli Bilgiler menüsünde; girilmiş olan Yaklaşık Maliyete göre Kullanılabilir Ödenek Tutarı’nın kontrol edilmesi ve gerekli uyarının yapılmasına ilişkin özellik eklendi.

Sürüm 3.3.0.6 [30.09.2005]

Geliştirme

Genel İşlemler > Dosyalarımı Güncelle menüsü tekrar düzenlendi.

Sürüm 3.3.0.5 [22.07.2005]

Geliştirme

Genel:
 • Belge Kontrol penceresinde Firma Teklif Fiyatının girişi için Fiyat Gir butonu eklendi.
 • Yardımcı İşlemler menüsünde yer alan Sözleşme Yazdır bölüm adı Sözleşme Tasarısı Yazdır olarak değiştirildi.
  Son Sözleşme ve İş Deneyim Güncelleştirme Formları Benim Şablonlarım'a eklendi.
 • Sonuçlanan İhalenin Sözleşme Bilgileri'nin girildiği pencerede; Alınan Kesin Teminat Miktarının, Gerekli Kesin Teminat Miktarı ile karşılaştırılarak, düşük olması durumunda uyarı notu gelmesine yönelik özellik eklendi.
 • Tüm Mevzuat ve Yardım Dosyaları güncellenerek yenilendi.

Ayrıca (22 Haziran 2005 tarihli ve 25853 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 22 Temmuz 2005'de yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri kapsamında):

Yapım İşleri İçin:
 • Kısmi Teklif alma yolu ile ihale yapabilme özelliği eklendi.
 • Standart Formlardaki tüm değişiklikler programdaki yazdırma işlemlerine uygulandı.
 • Eklenen Formlar:
  • Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form (KİK001.2/Y) [Yazdır(Teklif Türünün Belirlenmesi Formu)]
  • Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ve /veya Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak (KİK020.1/Y) [Tutanak Teslim Formu]
  • Konsorsiyum Beyannamesi (KİK028.1/Y) [Standart Formları Yazdır]
  • Anahtar Teknik Personel Listesi (KİK039.0/Y) [Standart Formları Yazdır]
  • Teknik Personel Taahhütnamesi (KİK040.0/Y) [Standart Formları Yazdır]
  • Yapı Araçları Taahhütnamesi (KİK041.0/Y) [Standart Formları Yazdır]
  • Yapı Araçları Bildirisi (KİK042.0/Y) [Standart Formları Yazdır]
 • Ortalama Ciro Hesabı ve Bilanço Hesabı menülerine yılın ilk üç ayında uygulanmak üzere Son Yılı Değiştirme özelliği eklendi.
 • Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler istenmesi halinde; Şartnameye yazılabilmesine ilişkin alan eklendi.
 • Sicil, İzin, Ruhsat vb. Belgeler istenmesi halinde; Şartnameye yazılabilmesine ilişkin alan eklendi.
 • Teklif Birim Fiyatlı işlerde uygulanmak üzere yazdırma butonu eklenen Teklif Türünün Belirlenmesi Formu için Gerekçe düzenleme olanağı eklendi.
 • Konsorsiyuma açık ihalelerde kullanılmak üzere, Şartname'ye İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları'nı yazmak için alan eklendi.
Hizmet İşleri İçin:
 • Standart Formlardaki tüm değişiklikler programdaki yazdırma işlemlerine uygulandı.
 • Eklenen Formlar:
  • Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ve /veya Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak (KİK020.1/H) [Tutanak Teslim Formu]
  • Konsorsiyum Beyannamesi (KİK028.1/H) [Standart Formları Yazdır]
  • 4734 Sayılı Kanun'un 22 nci Maddesinin (a),(b),(c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Form (KİK038.0/H) [Standart Formları Yazdır]
 • Ortalama Ciro Hesabı ve Bilanço Hesabı menülerine yılın ilk üç ayında uygulanmak üzere Son Yılı Değiştirme özelliği eklendi.
 • Sicil, İzin, Ruhsat vb. Belgeler istenmesi halinde; Şartnameye yazılabilmesine ilişkin alan eklendi.
  Konsorsiyuma açık ihalelerde kullanılmak üzere, Şartname'ye İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları'nı yazmak için alan eklendi.
Mal Alımı İhaleleri İçin:
 • Standart Formlardaki tüm değişiklikler programdaki yazdırma işlemlerine uygulandı.
 • Eklenen Formlar:
  • Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ve /veya Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak (KİK020.2/M) [Tutanak Teslim Formu]
  • 4734 Sayılı Kanun'un 22 nci Maddesinin (a),(b),(c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Form (KİK026.0/M) [Standart Formları Yazdır]
  • Konsorsiyum Beyannamesi (KİK028.1/M) [Standart Formları Yazdır]
 • Ortalama Ciro Hesabı ve Bilanço Hesabı menülerine yılın ilk üç ayında uygulanmak üzere Son Yılı Değiştirme özelliği eklendi.
 • Sicil, İzin, Ruhsat vb. Belgeler istenmesi halinde; Şartnameye yazılabilmesine ilişkin alan eklendi.
 • Standartlara, TSE Belgelerine İlişkin Belgeler istenmesi halinde, Şartnameye yazılabilmesine ilişkin alan eklendi.
 • Konsorsiyuma açık ihalelerde kullanılmak üzere, İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları'nı yazmak için alan eklendi.
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri İçin:
 • Standart Formlardaki tüm değişiklikler programdaki yazdırma işlemlerine uygulandı.
 • Eklenen Formlar:
  • Belge Kontrol Tutanağının Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak (KİK010.1/D) [Tutanak Teslim Formu]
  • Ön Yeterlik Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhalelere Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname (KİK029.1/D) [Standart Formları Yazdır]
  • Konsorsiyum Beyannamesi (KİK030.1/D) [Standart Formları Yazdır]
 • Mesleki Faaliyetin Sürdürebilmesi İçin Gerekli Belgeler istenmesi halinde; Şartnameye yazılabilmesine ilişkin alan eklendi.
 • Konsorsiyuma açık ihalelerde kullanılmak üzere, İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları'nı yazmak için alan eklendi.
Doğrudan Temin İşleri için:
 • 4734 Sayılı Kanun'un 22 nci Maddesinin (a),(b),(c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form yazdırılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 3.3.0.4 [07.06.2005]

Geliştirme

 • Programa Sesli ve Görüntülü Yardım özelliği eklendi.

Sürüm 3.3.0.2 [07.05.2005]

Geliştirme

 • İhale Dosyası Adı-Tanımı ve Niteliği için ayrılan giriş alan büyüklükleri genişletildi.
 • Yapım İşleri için Aşırı Düşük Teklif tespitine Esas Sınır Değer hesabına ilişkin formda İdarenin Anteti ve Komisyon Üyelerinin yer almasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Mal Alımı Fiyat Farkı Esasları’na ilişkin değişiklikler, ilgili formlara yansıtıldı. Aynı değişiklik Mevzuat dosyalarında da yapıldı.

Hata Düzeltme

 • Mal Alımı ve Hizmet Alımı İşlerinde, gruplandırarak kısmi teklif verilebilen işlerde Sözleşmeye Davet formu tekrar düzenlendi.
 • Doğrudan Temin sürecindeki Fiyat Tespit Tablosu’na ilişkin formda sıralamayı tersine çevirme hatası giderilerek, form yeniden düzenlendi.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı işleri İhale Dosyası Hazırlanması bölümünde yer alan Bilanço istenilmesine ilişkin işaretleme kutusu, işaretsizken korumaya al işlemi uygulanıp, tekrar göz atılınca işaretli hale geliyordu.  Hata düzeltildi.

Sürüm 3.3.0.1 [19.04.2005]

Geliştirme

 • Yapım İşleri için Aşırı Düşük Teklif tespitine Esas Sınır Değer hesabına ilişkin menüye yazdırma olanağı eklendi.
 • Network Lisanslı kullanıcılar için e-kikNet(server) programı geliştirildi.

Sürüm 3.3.0.0 [04.04.2005]

Geliştirme

 • Danışmanlık Modülü yeniden düzenlendi.
 • Genel İşlemler/İdarenin Hazır Dosyaları/Kayıtlı Firmalar bölümü geliştirildi. Kayıt altına alınan firmalar için faaliyet alanları oluşturulması özelliği eklenerek, firmaları gruplandırma olanağı getirildi.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı menüsüne Mal/İş Kalemi Birim Fiyat girişleri için virgülden sonra 2 hane ve 4 hane kullanılmasıyla ilgili seçenek eklendi. Yazdırma işlemleri de bu seçeneğe paralel olarak geliştirildi. Aynı paralellik, her mal/iş kalemine teklif verilebilen kısmi teklifli işler için teklif edilen fiyatlar penceresine de yansıtıldı.
 • Teklif Edilen Fiyatlara Göre Belge Kontrolu penceresinde; Ortalama Ciro ve Bilanço menüleri tekrar düzenlenerek, firmalara ait girilmiş ciro ve bilanço bilgilerinin kaybolmamasına yönelik özellik eklendi.
 • Her bir firmanın belgelerinin listelendiği ve kontrol edilerek işlendiği pencere olan Belge Kontrol penceresine, belge durumunu listelemek amacıyla Yazdır olanağı getirildi.
 • Hizmet işleri için, İhale Dosyasının Hazırlanması menüsünde yer alan Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler penceresi yeniden düzenlendi.
 • Sonuçlanan İhaleler Arşivi yeniden düzenledi. “Doğrudan Temin İcmal Cetveli” yazdırma seçeneği eklendi.
 • Genel İşlemler/İhale Dosyaları penceresine, sütun başlıklarına göre (Kod No, İşin Adı, İşin Türü, İhale Usulü, vs göre) sıralama özelliği eklendi.

Sürüm 3.2.0.0 [01.01.2005]

Geliştirme

 • Yeni Türk Lirası’na uygunlaştırma yapıldı.
  • Para birimi seçeneklerine YTL eklendi.
  • Giriş ve izleme ekranlarındaki para değerleri virgülden sonra 2 haneye (x,xx) dönüştürüldü.
  • Yazıcı dokümanlarında tarama yapıldı, Gerekli TL > YTL’ye düzeltmeleri yapıldı.
 • Destek İşlemleri > DİE TEFE İndeksleri penceresine İnternetten Getir butonu eklendi.

Sürüm 3.1.0.0 [07.12.2004]

Geliştirme

 • İhale Dosyası Satın Alanlar penceresine Firma Sil butonu eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet hesaplama işlemlerinde kullanılan word belgeleri Benim Şablonlarım’a eklendi.
 • Lisans Kodu Girişi, Genel İşlemler menüsü altına taşındı.
 • İhale Komisyon Kararı formunda, İhale Yetkilisinin onaylayacağı yere isim açıldı.
 • Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı penceresinde yer alan Düzenle butonunun adı Belge Kontrol olarak değiştirildi.
 • Destek İşlemleri menüsünde yer alan “TEFE Dosyası” ifadesi “DİE TEFE İndeksleri” olarak değiştirildi ve aynı pencereden internetten güncelleme özelliği eklendi.
 • Destek İşlemleri menüsünde yer alan “TEFE ile Güncelleme” ifadesi “TEFE ile Dönüştürme” olarak değiştirildi.
 • Yardım menüsü altında yer alan “Mevzuat Destek” ifadesi “Mevzuat Anlatımı” olarak değiştirildi.
 • İdarenin Hazır Dosyalarına, Yapım, Hizmet, Mal Alım ihalelerinde sıkça kullanılan Benzer İşler Listesi ekleme özelliği getirildi.

Sürüm 3.0.0.0 [05.09.2004]

Geliştirme

 • Programın her aşaması için geçerli olmak üzere Korumayı Kaldır özelliği eklendi. (Destek İşlemleri)
 • Programın ana penceresine, çalışılan ihale dosyası özelinde, onaylanmış son işlemi de gösteren Akış ve Durum Göstergesi eklendi.
 • Yardımcı İşlemler menüsüne, çalışılan ihale dosyası özelinde katılan firmaların detaylı bilgilerine ulaşılabilecek şekilde Doküman Satınalan Firmalar bölümü eklendi.
 • Genel İşlemler menüsü altına Sonuçlanan İhaleler Arşivi eklendi. Böylece sonuçlanan ihalelere ait bilgilerin farklı yazdırma seçenekleri ile raporlanabilmesi sağlandı.
 • Doğrudan Temin menüsünde Görevlendirilen Personele ilişkin yeni düzenleme yapıldı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsüne Yaklaşık Maliyeti Hazırlayanlar Listesi eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde; Hesap Cetveli yazdırma işleminde 5 ile sınırlı olan fiyat alınan yerler, 30’a çıkarıldı. (5’lik gruplar halinde)
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde; Fiyatını listeye dahil edip, hesaplamada dikkate alınmamasını sağlayacak şekilde düzenleme yapıldı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünde; giriş yapılan her kalem için sıra no verilmesine yönelik çalışma yapıldı.
 • Doküman İçerik Listesinde yer alan Standart Formlara KİK form numaraları eklendi.
 • Kayıtlı Firmalara arama özelliği eklendi.
 • Tekliflerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi bölümüne, Diğer Özellikler Uygun mu? Sütunu eklendi.
 • Şartname ve Sözleşme Tasarısı yazdırma bölümü tekrar düzenlendi. Yeni alanlar eklendi, uzun girişlere fırsat verecek şekilde alanlar büyütüldü.
 • Sonuçlanan ihalelerin sözleşmelerinin yazdırılması, özet bilgi formlarının oluşturulması gibi sonuçlandırma işlemleri eklendi.

Sürüm 3.2.0.1 [01.02.2005]

Geliştirme

 • 1 Şubat 2005 tarihinden geçerli olacak Eşik Değerler ve Parasal Limitler programa dahil edildi.
 • Genel İşlemler > Sonuçlanan İhaleler Arşivi menüsünde, Sözleşmesi Yapılan İhaleli İşler listesine, işe ait hesaplanmış Yaklaşık Maliyet bilgisi de eklendi.

Sürüm 3.2.0.2 [04.03.2005]

Geliştirme

 • 17 Şubat 2005 tarihinde yayınlanan Yapım İşleri ve Hizmet İşleri'ne ilişkin yönetmelik değişiklikleri programa dahil edildi.
 • Destek İşlemleri > Ortalama Ciro Hesabı ve Destek İşlemleri > Parayı TEFE ile Dönüştürme penceresine 2005 Yılı eklendi.

Sürüm 2.2.1.1 [03.01.2005]

Geliştirme

 • İdarenin kimlik bilgileri ve yazışmalarda kullandığı antet, kullanıcının düzenleyebileceği duruma getirildi.
 • Yaklaşık Maliyet menüsünün ilk penceresinde Yazdır (Liste) özelliği eklendi.
 • Mevzuat menüsü yeniden düzenlendi.

Sürüm 2.2.1.0 [02.01.2005]

Geliştirme

 • Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Bu düzenleme programa Zarfların Uygunluğunun İncelenmesi penceresine konulan İptal Kararı butonu ile gerçekleştirildi.
 • Daha önce İhaleye Teklif Verme aşamasında istenen, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgeler (Vergi Borcu Yoktur Belgesi, SSK Borcu Yoktur Belgesi,.. gibi belgeler) yeni düzenleme ile Sözleşme İmzalanması aşamasında istendiğinden, belge isimleri buna göre yeniden yapılandırıldı.
 • 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği (Bölüm XI-F) ‘de belirtilen esaslara göre Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılacak Tekliflerin belirlenmesine yönelik yeni düzenleme yapıldı.
 • Komisyon çalışmalarında yer alan İş Deneyim Güncelleştirilmesi ve Değerlendirilmesine yönelik Standart Form (standart form KİK011.1/..) programa ilave edildi.
 • İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname (standart form KİK027.2/..) eklendi.
 • İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve / veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname (standart form - KİK027.3/..) eklendi.
 • Komisyon Atanması menüsünde Başkan’a yedek ataması yapılabilecek düzenleme eklendi.
 • Adı geçen Tebliğ ile yeniden düzenlenen ve aşağıda listelenen standart formlar programda yeniden düzenlendi.
  • İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form (standart)
  • Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu (standart form KİK022.0..)
  • İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu (standart form KİK023.0/..)
  • İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form (standart form KİK024.0/..)
  • Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ve Pazarlık Usulüne Göre Yapılan İhalelerde Teklif Verme Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname (standart form KİK027.0/..)
  • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile Yapılan İhalelerde Ön Yeterlik Aşamasında, Pazarlık Usulüne Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname (standart form KİK027.1/..)
  • Geçici Teminat Mektubu (standart form KİK029.0/..)
  • Kesin Teminat Mektubu (standart form KİK029.1/..)
  • Avans Teminat Mektubu (standart form KİK029.2/..)
 • Yardım menüsü yeni duruma uyarlandı.

Sürüm 2.2.0.4 [01.01.2005]

Geliştirme

 • 01.02.2004 tarihinde yürürlüğe giren Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ait güncelleme yapıldı.
 • Doğrudan Temin hesap menüsü geliştirilerek tekrar düzenlendi.
 • Yaklaşık Maliyet hesap menüsü geliştirilerek tekrar düzenlendi.
 • Kısmi teklife açık ihalelerde, her kalem için ayrı teklif birim fiyat verilebilecek şekilde yeni düzenlemeler yapıldı.
 • İhale Komisyonu’na idarenin sabit bilgilerini kullanarak yedek üye atanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • İhale Dokümanı Satın Alanlar penceresine “Açıklama” ve “Zeyilname” yazıları ilave edildi.
 • Teklif Dosyası Teslim Edenler penceresinde düzeltme yapılmasına ilişkin yeni işlem ilave edildi.
 • Belge Düzenleme Penceresine “Eksik Belgeleri Tamamlatma Yazısı” ilave edildi.
 • Aritmetik Hata Açıklaması penceresine “Açıklama İsteme Yazısı” ilave edildi.
 • Aşırı Düşük penceresine “Açıklama İsteme Yazısı” ilave edildi.
 • Kesinleşen İhale Kararının bildirilmesinin ardından, isteklilerce açıklama talebinin gelmesi durumunda, sözleşmeye davet gönderme işlemi ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.