Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatlarının Güncellenmesi

Yaklaşık Maliyet Hazırlama

Birim Fiyatları Katsayı Uygulayarak Güncelleme

Fiyat Farkı Hesabı

Hakediş Düzenleme (Teklif Birim Fiyatlı)

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Revize Birim Fiyat Hesabı

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (Birim Fiyat Hesap Yılını Değiştirmek)

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Kaldırılan Pozun Analizini Kullanarak Güncel Birim Fiyat Elde Etme

Bir Pozun Başka Bir Poz İle Değiştirilmesi

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yeni Poz Oluşturma

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)

Oska Yazılım

Hakediş Düzenleme (Anahtar Teslim Götürü Bedel)

Mahal Listesi ve Metrajları

Yeni Poz Oluşturmak

Yeni Analiz Yapma

Demontaj Pozu Oluşturmak

Dosya Hazırlama İşlemleri

İş Programı

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Proje Dosyaları

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

Excel'den Poz Getirmek

Kesin Hesap Fişi

Aşırı Düşük Sorgulaması (İstekli)

İş Kalemleri ve Rayiçler