Yapım İşlerinde Mevzuata Uygun Fiyat Farkı NE DEMEK?

Yapım İşlerinde Mevzuata Uygun Fiyat Farkı NE DEMEK?

Yeni
Haber Kaynağı : Oska AR-GE
Okunma sayısı: 8846
  1. Yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için (her bir iş grubu için) farklı endeksler ile toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde farklı fiyat farkı katsayıları belirlenebilmelidir.
  2. G (diğer malzemeler) endeks sayısı olarak; 2003=100 Temel Yılı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosundaki alt sektörlerden (122 adet) işin niteliği ve gereklerine uygun olan sütun veya sütunlar seçilebilmelidir,
  3. Önceki (eski) kararnameye göre fiyat farkı ödenen ve devam eden işlerde, Ocak-2014’den sonra yapılan kısımlar için, hem temel hem de güncel endeksler olarak, Yİ-ÜFE endekslerini kullanarak hesap yapmalıdır,
  4. Fiyat farkı verilecek yeni bir hakediş dosyası açılırken, eski veya yeni kararnameye göre hesaplama yapılması gerektiği kullanıcı tarafından seçilebilmelidir,
  5. Önceki hakedişte iş programının tamamlanamayan kısmı için (Madde 7/2 uygulanırken) iş programı ve gerçekleşme aylarının endeksleri kıyaslanarak, kullanıcının seçimine bağlı olarak “Düşük Olanlarla Pn Hesaplansın” veya “Ayların Pn’leri Kıyaslansın, Düşük Olan Alınsın” şeklinde hesaplama yapılabilmelidir,
  6. Cezalı çalışıldığında fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas almalıdır,

Bu özellikler ve daha fazlası e-Hakediş’ten başka yerde var mı?