HakedişBulut Sürüm Bilgileri

Güncel Sürüm Bilgileri

Sürüm 1.0.0

(HakedişBulutProfesyonel modülü için verilmiştir.)

  • Yapı sektörünün ilk ve tek web tabanlı hakediş düzenleme ve kontrol programı bu sürümle sektörün kullanımına sunulmuştur.
  • Sınırsız sayıda proje oluşturma.
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyatlı işlerin hakedişleri.
  • Çevre ve Şehircilik, Karayolları, DSİ, MSB, Köy Hizmetleri, İller Bankası, TEDAŞ, Kültür Bakanlığı, Vakıflar, ve DLH … gibi kurumların birim fiyatları, analizleri ve teknik tarifleri yüklü.
  • Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi doğrultusunda, fiyat farkı hesabı yapılabilir.
  • Teklif Birim Fiyatlı işlerde Revize Birim Fiyat (Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme -Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Madde.31) uygulanması gereken kalemler bulunur, hesaplanır ve ayrı bir sayfa olarak listelenir.
  • Yeşil defteri oluşturan iş kalemlerinin bu hakediş miktarı ve önceki hakedişe kadar olan toplam miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla tutarları istenen ayrıntıda alınabilir.
  • Ödemeye esas miktar veya yüzdeler girildiğinde hakediş raporundaki tüm belgeler hazırdır.
  • Günlük Gecikme Cezaları, Fiyat Farkı için Ek Kesin Teminat Kesintisi, Anahtar Teslimi Götürü Bedel işler için Geçici Kabul Noksanları Kesintisi kullanıcı iradesinden bağımsız olarak otomatik olarak hesaplanır ve ödeme cetveline aktarılır.
  • Tüm belgeler istenilen formatta bulutta yedeklendiğinden önceki hakedişlerin belgeleri de hazırlandıkları günkü halleriyle her zaman edinilebilir.

Geçmiş Sürüm Bilgileri