HM-Hakediş Program Özellikleri

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre Hizmet Alımı ve Mal Alımı ihalelerine çıkan tüm kurumlar ve bu tür işler yapan tüm yükleniciler kullanabilir.
 • Gerçek istemci-sunucu (client-server) mimarisine sahiptir. (Çok Kullanıcılı -server üzerinden- çalışabilme)
 • Yüksek performans ve güvenlik sağlayan Advantage ‘Veri Tabanı Yönetim Sistemi’ ile çalışır.
 • Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyatlı işler için kullanılır.
 • İş dosyalarının listelendiği bir ekranda, yıllara göre süzme ve işin adına göre arama yapılabilir.
 • Mevcut bir iş dosyasıyla bire bir aynı özelliklerde yeni bir dosya açılabilir.
 • EPDK’nın tüm akaryakıt listeleri programda güncel olarak bulunur.
 • Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları hakedişlerinde; tatil günü çalışması, fazla mesai, yemek ve yol bedeli kesintileri için gerektikçe ilgili pozlara bağlı olarak alt poz satırları otomatik olarak oluşturulur.
 • Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında Vardiyalı sisteme uygun poz oluşturulabilir ve buna uygun olarak puantaj ve yeşil defter işlemleri farklılaşır.
 • Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında Engelli pozu oluşturulabilir ve buna uygun olarak puantaj, yeşil defter, fiyat farkı ve bordro hesaplamaları farklılaşır.
 • Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında gerektiği durumlarda; personelin yerine ek personel (joker personel) çalıştırılmasına yönelik tüm işlemler tam kontrollü bir şekilde yapılabilir.
 • Tüm hizmet alımı ve mal alımı hakedişlerinde kullanılabilecek şekilde farklı puantaj cetvelleri programda yer alır ve kullanıcı tarafından kolaylıkla seçilebilir.
 • Puantaj Cetvelleri, hizmet alımı ve mal alımı hakedişleri için farklılaşmıştır.
 • Excel’de hazırlanmış puantaj cetvelleri programa kolaylıkla getirilebilir.
 • Personel puantajlarına personel ekleme işlemleri tam kontrollü bir şekilde yapılır.
 • Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları hakedişlerinde kullanılmak üzere oluşturulan puantaj cetvellerinde, fazla mesai, tatil günü çalışma, raporlu, izinli işaretlemeleri kolaylıkla yapılabilir.
 • Puantaj cetvellerinde resmi tatil ve hafta sonu tatil günleri hazır olarak yer alır.
 • Genel ve Resmi tatillerde Yol/Yemek verilip verilmeyeceğine ilişkin seçim kullanıcı tarafından yapılabilir.
 • Cumartesi ve Arife günleri için yemek verilip verilmeyeceğine ilişkin seçim kullanıcı tarafından yapılabilir.
 • Her poz için ayrı puantaj cetveli seçilebileceği gibi, belirlenen pozlar için ortak olarak hazırlanacak tek bir puantaj cetveli de seçilebilir.
 • Yeşil deftere aktarılacak miktarlar program tarafından hesaplanır.
 • Yazıcı çıktıları Word, Excel ve pdf olarak alınabilir.
 • İstenildiği takdirde, iş dosyalarına ayrı ayrı parola koruması uygulanabilir.
 • Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (Madde 5 ve bendleri ile Madde 6’ya uygun) ve Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (Akaryakıt Fiyat Farkı) doğrultusunda fiyat farkı hesabı kolaylıkla yapılabilir.
 • Ödenek dilimleri aylık olarak programa girilebilir, toplam ödeneğin sözleşme bedeline göre kontrolü yapılabilir.
 • Yapılan İşler Listesi ve Arka Kapak (Ödeme Cetveli) otomatik olarak hazırlanabilir.
 • Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda; “Hakediş Raporu Kapağı”, “Dizi Pusulası”, ”Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları”, ”Metraj İcmali (Yeşil Defter)”, ”Fiyat Farkı Hesap Tablosu”, ”İhzarat Tespit Tutanağı”, ”Ödenek Dilimleri ve İmalat İş Programı”, ”Yapılan İşler Listesi”, ”Hakediş Özeti”, ”Hakediş İcmali” ve ”Hakediş Raporu” istenen ayrıntıda hazırlanır ve bastırılabilir.
 • Hazırlanan tüm belgeler yazıcıda yazdırılmadan önce ön izlemede görülebilir, kullanıcı gerek duyarsa belge üzerinde her türlü değişikliği yapabilir.
 • Yİ-ÜFE, Fiyat Farkı hesabı için gerekli endeksler, EPDK’nın akaryakıt zam listeleri ve programın yeni sürümleri internet üzerinden otomatik olarak güncellenebilir.
 • Dosyaları yedeklemek, yedekten geri almak, arşivlemek, arşivden almak işlemlerinin yapıldığı kullanıcı arayüzüne sahip bir dosya yönetimi menüsü vardır. Ayrıca çalışılıp değişiklik yapılan dosyalar kullanıcı iradesinden bağımsız olarak –otomatik- yedeklenmeli, istendiğinde dosya yöneticisi arayüzünden programın kendiliğinden yedeklediği dosyalar çağrılabilir.
 • Programın ana penceresi kullanıcının özelleştirmesine uygundur.