Sürümler

Güncel Sürüm Bilgileri

Sürüm 3.6.0.0 [12.12.2018]

 • Diğer Yardımlar kapsamında; Hafta Tatili Çalışması ve Gece Çalışması miktarlarını tüm personel için kolaylıkla girişine ilişkin özellik eklendi. (Excel’e Gönder ve Excel’den Getir özellikleri ile birlikte)
 • Bordro Bilgileri penceresine; tek bir belgede tüm personeli kapsayacak şekilde ayrıntılı bordro yazdırabilme özelliği eklendi.
 • Toplu İş Sözleşmesi hesaplamaları tekrar gözden geçirildi.
 • Mal alımı dosyalarında P11 (Mal/Malzeme Alımları) puantajına özel olarak; miktar girişinin direkt olarak Yeşil Defter penceresine yapılabilmesi sağlandı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Geçmiş Sürüm Bilgileri

Sürüm 3.5.9.0 [03.07.2018]

 • Bordro Bilgileri menüsüne; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan e-bildirge portalında yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri için XML dosyası hazırlanması işlevi eklendi.
 • Bordro Bilgileri menüsüne tek personel için ayrıntılı bordro (Personel Ücret Hesap Pusulası) yazdırma olanağı geliştirildi.
 • Toplu İş Sözleşmesi Bilgileri dönem tanımlanması penceresi geliştirilerek; bir önceki dönemden, ÇSB Genelgesinden veya ilk değerlerden getirme olanakları eklendi.
 • Hizmet alımlarında, hakediş kapağında KDV oranı için ilk değer %1 olarak değiştirildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.5.6.0 [26.01.2018]

 • 2018 yılına ait düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi

Sürüm 3.5.5.0 [05.12.2017]

 • Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyat penceresine,Mal/Malzeme Alımları puantajına uygun olacak şekilde Excel’den Getir özelliği eklendi. Aynı pencereye Excel’e Gönder özelliği de eklendi.
 • Toplu İş Sözleşmesi Bilgileri dönem tanımlanmasında; Sendika Aidatının hem % hem de TL olarak girilmesi özelliği eklendi (seçimli).
 • 2017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında; Gelir Vergisi kanunu gereği net ücretlerin 1404,06 TL’nin altına düşmesini engellemek adına yapılan mevzuat değişikliği programın bordro hesaplamaları menüsüne yansıtıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi

Sürüm 3.5.4.0 [03.10.2017]

 • 27.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri No:14) 1. maddesinde yer alan “…Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.” kararına istinaden Kapaklar penceresinde gerekli düzenleme yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.5.3.0 [06.09.2017]

 • Kıdem Tazminatı Hesabı menüsünde, hesaplamaya dahil edilmeyecek sürelerin girişi ve hesaba yansımasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının hesaplanmasına yönelik çeşitli geliştirmeler yapıldı.
 • Personel Listesi menüsüne, yıllık izin ve fazla mesailerin takibi için ayrı bir pencere eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi

Sürüm 3.5.2.0 [18.08.2017]

 • Kıdem Tazminatı Hesabı menüsünde, hesaplamaya dahil edilmeyecek sürelerin girişi ve hesaba yansımasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının hesaplanmasına yönelik çeşitli geliştirmeler yapıldı.
 • Personel Listesi menüsüne, yıllık izin ve fazla mesailerin takibi için ayrı bir pencere eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi

Sürüm 3.5.1.0 [15.06.2017]

 • Çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Sürüm 3.5.0.0 [12.05.2017]

 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan tüm Personel Ödemelerinin ve Fiyat Farkının hesaplanmasına yönelik geliştirmeler yapıldı.
 • Doğal Gaz Alımları, Elektrik Alımları ve Mal/Malzeme Alımları puantajları için için Excel’den Getir işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.8 [02.03.2017]

 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamasına ilişkin geliştirmeler yapıldı.
 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan tüm Personel Ödemelerinin ve Fiyat Farkının hesaplanmasına yönelik geliştirmeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.7 [26.01.2017]

 • Kesin Hesap İşlemleri eklendi.
 • Arka Kapağa Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkı girişi eklendi.
 • 2017 yılına ait düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.5 [31.10.2016]

 • Tam gün çalışan personel ücretinin asgari ücretten düşük olması engellendi.
 • 2016 Yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında; Gelir Vergisi kanunu gereği net ücretlerin 1300,99 TL’nin altına düşmesini engellemek için yapılan mevzuat değişikliği programın bordro hesaplamaları menüsüne yansıtıldı.

Sürüm 3.4.4.4 [12.10.2016]

 • ÖTV değişikliğinden kaynaklı Fiyat Farkı hesabı eklendi.
 • Mal alımı işlerinde çoklu KDV uygulamasına yönelik geliştirme yapıldı. (Fiyat farkı verilmeyen işlerde)
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.3 [15.08.2016]

 • Personele dayalı hizmet alımları için puantaj işlemleri ve fiyat farkı hesaplamalarında çeşitli geliştirmeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.1 [01.07.2016]

 • Bordro hesaplamalarında Özel Sigorta Primi'ne yönelik geliştirmeler yapıldı.
 • Personele dayalı hizmet alımları için puantaj işlemlerine sıralama seçimi eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.4.0 [01.06.2016]

 • Ara hak edişten başlama özelliği eklendi.
 • Hizmet alımları için (personele dayalı hizmet alımları hariç) Genişletilmiş Tarih seçimi özelliği eklendi.
 • Artık gün/kıst ay kapsamında alınan tekliflere ilişkin işlemler geliştirildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.3.0 [09.05.2016]

 • Ara hak edişten başlama özelliği eklendi.
 • Hizmet alımları için (personele dayalı hizmet alımları hariç) Genişletilmiş Tarih seçimi özelliği eklendi.
 • Artık gün/kıst ay kapsamında alınan tekliflere ilişkin işlemler geliştirildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.2.0 [21.03.2016]

 • Arka kapakta; Asgari Ücret Desteği için yapılacak kesintilere ilişkin olarak, tarih kontrollü olarak çalışacak şekilde düzenleme yapıldı.
 • Yardım menüsü altına Oska Uzaktan Destek menüsü eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.1.0 [19.02.2016]

 • LPG Ürünleri, Doğal Gaz ve Elektrik Alımlarına ilişkin puantaj ve Fiyat Farkı Hesaplamalarına ilişkin geliştirmeler yapıldı.
 • Elektronik Haberleşme Hizmetlerine ilişkin alımlara ait Fiyat Farkı Hesaplamaları (Madde 5/b) geliştirildi.
 • Arka kapağa Çoklu KDV Tevkifatı yapılmasına ilişkin gerekli düzenlemeler eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.4.0.0 [04.01.2016]

 • 2016 Yılına ait düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.3.0.0 [19.11.2015]

 • Hakediş Kapağının onaylı olması durumunda, ilgili hakedişin İzleme durumunda olması (bilgi girişine kapatılması) özelliği eklendi.
 • Yerine Personel (Joker Personel) çalıştırılması işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
 • Genel Tatil günlerinde Yemek-Yol bedelinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin seçim özelliği eklendi.
 • Arife günlerinde Yemek bedelinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin seçim özelliği eklendi.Yerine Personel (Joker Personel) çalıştırılması işlemlerine uygun düzenlemeler eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.2.0.0 [24.10.2015]

 • Yerine Personel (Joker Personel) çalıştırılması işlemlerine uygun düzenlemeler eklendi.
 • Genel/Resmi Tatil /Arife Günlerinin puantaja otomatik aktarılması sağlandı.
 • Vardiyalı Sisteme Uygun Çözüm geliştirildi.
 • Personel’in Yıllık İzin ve Fazla Mesai Saatlerinin takibine ilişkin pencereler eklendi.
 • Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerine (Madde 6’ya uygun), Emekli işçi çalıştırılması durumunda farklılaşan hesaplamalar dahil edildi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.1.0.0 [12.08.2015]

 • Genel İşlemler > Güncelleme Yöneticisi menüsünden farklı bir güncelleştirme yordamı geliştirildi. Bu yeni özellik sayesinde program tarafından tespit edilen güncelleştirmeler (yenilikler, değişiklikler) kullanıcının çalışmasını engellemeden –kendiliğinden- yapılıyor. Kullanıcı istediği menüde çalışmasını sürdürürken ana penceredeki bilgi barı sayesinde güncelleştirme akışını da gözleyebiliyor.
 • Personel puantaj girişlerinde Tatil Günü ve İzin Günü girişlerinde geliştirmeler yapıldı.
  • Genel Tatil işaretlemesi eklendi. (Resmi Tatil Günleri’nden otomatik alacak şekilde)
  • Ücretli izinlere; Doğum İzni, Babalık İzni, Evlenme İzni ve Ölüm İzni işaretlemeleri eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 3.0.0.0 [29.04.2015]

 • Program HM-HakedişPro olarak geliştirildi ve kullanıma sunuldu.
  • Profesyonel Destek Hizmeti (ProDestek Paketi) geliştirildi.
  • www.ferhatgündüz.com internet sayfasının sunduğu tüm hizmetlerden yararlanma olanağı eklendi.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet ihaleleri için, Personel İşlemlerine ilişkin geliştirmeler yapıldı.
  • Personel Listesi menüsü eklendi: Her iş dosyasına özel personel listesiyle,
   • Tüm personel bilgilerine ulaşılabilir,
   • Kıdem/İhbar Tazminatı ve İzin ücreti hesaplanabilir,
   • Yıllık Ücretli izin takibi yapılabilir.
   • Hizmet Cetveli oluşturulabilir,
  • Bordro Bilgilerimenüsü eklendi:
   • Her bir iş dosyasının, her hak edişine özel ayrıntılı puantaj ve bordro bilgilerine ulaşılabilir.
   • Detaylı ve özet bordro bilgileri yazdırılabilir.
 • Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerine (Madde 6’ya uygun), Engelli işçi çalıştırılması durumunda farklılaşan hesaplamalar dahil edildi.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet ihaleleri için, eksik çalışma kesintisi hesabında kullanılacak 1 günlük bedelin hesaplanmasına ilişkin kullanıcı seçimi eklendi.
 • Excel ortamında hazırlanmış personel puantaj listelerinin programa aktarılması sağlandı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 2.1.0.0 [02.02.2015]

 • Programın Server sürümü geliştirildi ve kullanıma sunuldu.
 • Hakediş arka kapağına idari şartnamede öngörülen çeşitli kesintileri hesaplayıp aktarabilmek için “Kesinti Düzenle” özelliği eklendi.
 • Akaryakıt Alımları ve Araç Kiralama (Günlük/Gün/Ay) puantaj cetvellerine “Excel”den Getir” özelliği eklendi.
 • Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerine (Madde 6’ya uygun), nakdi yemek ödenmesi durumunda uygulanmak üzere “Yemek istisna Bedelinden Gelen Fark” hesabı eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 2.0.0.0 [11.12.2014]

 • Programın Server sürümü geliştirildi ve kullanıma sunuldu.
 • Hakediş arka kapağına idari şartnamede öngörülen çeşitli kesintileri hesaplayıp aktarabilmek için "Kesinti Düzenle" özelliği eklendi.
 • Akaryakıt Alımları ve Araç Kiralama (Günlük/Gün/Ay) puantaj cetvellerine "Excel'den Getir" özelliği eklendi.
 • Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerine (Madde 6’ya uygun), nakdi yemek ödenmesi durumunda uygulanmak üzere "Yemek İstisna Bedelinden Gelen Fark" hesabı eklendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 1.3.0.0 [11.08.2014]

 • Personel puantaj girişlerinde tatil günü çalışma ve fazla mesai saati girişleri yeniden düzenlendi.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 1.2.0.0 [12.02.2014]

 • 31 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete”de yayınlanarak 29 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe gireceği ilan edilen Yeni Fiyat Farkı Kararnamelerine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Program pencerelerinde 2014 yılına ait gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Tüm yazdırma işlemleri ve yardım dosyaları yeniden düzenlendi.

Sürüm 1.0.0.1 [01.01.2013]

Ürün işletim sistemi uyumluluğu geliştirmeleri yapıldı.

Sürüm 1.0.0.0 [03.09.2012]

Ürünün ilk sürümü 03.09.2012 tarihinde kullanıma sunuldu.