All-in-One (Hepsi Bi'Yerde) e-Hakediş

All-in-One (Hepsi Bi'Yerde) e-Hakediş

Yeni
Haber Kaynağı : Oska Yazılım
Okunma sayısı: 5492

e-Hakediş "Yaklaşık Maliyet Hesaplama, Hakediş ve Kesin Hesap Düzenleme, İş Programı Hazırlama Paket Programı"


Güncel Sürüm 10.0.0.1 [07.12.2016]

Bilgi Notu: Bu sürümde kapsamlı yenilikler yapıldı. Bu yenilikler mevcut dosyaların güncel sürüme dönüştürülmesi (güncellenmesi) işleminin her zamankinden daha uzun sürmesine neden olacaktır.
Eklenen benzersiz özelliklerin bu beklemeye fazlasıyla değeceğini bilmenizi rica ederiz.

 • Yaklaşık Maliyet Hesabı işlemleri tek pencereye (tek sekmeye) indirildi.
 • YM Cetveli penceresi, all-in-one özelliği eklenerek yenilendi.
  • Bugüne kadar İş Grupları penceresinde yapılabilen grup ekleme, düzeltme ve silme gibi tüm işlemler YM Cetveli penceresine de konuldu.
  • Bu pencereyi kapatmadan İşin Birim Fiyatları, İşin Analizleri, Metrajlar, Nakliyeler, Birim Fiyat Teklif Cetveli ve poz kütüphanesi pencerelerine ulaşıp çalışmak olanaklı hale geldi.
  • Buradaki bir pozun, Metrajına, Analizine, Nakliye oranlarına ve Poz bilgilerine ulaşmak, istenilen değişiklikleri yapıp aynı pencereye dönmek kolaylaştırıldı.
  • Poz üstünde çift tıklama eylemi zenginleştirildi: Her defasında seçim, metrajı, analizi, nakliye oranları, pozun bilgileri olmak üzere 5 farklı seçenek eklendi.
  • Henüz metrajı düzenlenmemiş bir pozun metraj penceresi açılırken, genel kullanıcı eğilimlerine göre belirlenmiş metraj türüne uygun pencerelerin (imalat, demir, profil ve tesisat) açılması sağlandı.
  • o YM Cetveli’ndeki bir iş kaleminin açılıp çalışılan metrajındaki toplamının YM Cetveli’ndeki değerden farklı olması durumu için uyarı konuldu. (10.0.0.1’de)
  • Hızlı poz girişi seçenekleri Poz Ekle düğmesinin altına alındı.
  • Poz ve miktar girişleri tamamlandığında yazdırılması gereken tüm belgelere bulunulan pencereden doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Yaklaşık maliyetin genel toplamının ana pencerede görünmesi sağlandı.
 • All-in-one özelliği metrajlar penceresine de eklendi. Böylece tüm metraj işlemleri tek pencerede yapılabilecek duruma geldi.
  • İnşaat, demir, profil ve tesisat metrajları Metrajlar adıyla tek bir pencereye alındı.
  • o İnşaat İmalat Metrajı’nın altında yer alan Bölümler penceresi sadelik sağlamak için kaldırıldı. (10.0.0.1’de yeniden konuldu.)
  • İş grubu ekleme, düzeltme ve silme gibi tüm işlemlerin (İş Grupları penceresine gitmeden) burada da yapılabilmesi sağlandı.
  • Metrajın yazdırılması gereken tüm belgelerine bulunulan pencereden doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Demir metrajında kullanılan ve hazır verilen standart çaplara kullanıcının ekleme yapabilmesi sağlandı.
  • Poz Sil ile metrajdan silinen bir pozun (YM Cetveli’ndeki miktarı sadece bu metrajdan gönderilenden ibaretse) YM Cetveli’nden de –sormadan- silinmesi sağlandı.
 • İşin Analizleri’nde yenilikler yapıldı.
  • Yeni analiz ve analiz düzeltme ile YM Cetveli’nden ulaşılan analiz oluşturma ve düzeltme işlemleri geliştirildi.
  • Analiz sihirbazı ve bölümlü analiz işlemleri tek pencereye alındı.
  • Her bir analizin yeni bir sayfaya yazdırılması seçeneği eklendi.
  • Çalışılan veya izlenen bir analizin alt analizlerine İncele düğmesi ile girilerek oralarda da değişiklik-düzeltme yapılabilmesi sağlandı.
  • Analiz hesabında, daha önce girdi tutarlarında bulunan hassasiyet belirleme olanağının, “girdi birim fiyatlarında” seçeneği eklenerek 2 farklı yerde kullanılabilmesi sağlandı. (Virgülden sonraki hane sayısını belirten hassasiyetlerin ilk değerleri olarak “2” atandı.)
  • Aktarmasız Analizler penceresine İşin Analizleri’nden de ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Nakliyeler penceresine İşin Analizleri’nden (Düzen’in altında) ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Rayiç (girdi) miktarları hücresinin ilk değer olarak yazılabilir (açık) şekilde gelmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda yenilikler yapıldı.
  • Süzme seçenekleri geliştirildi. İş’te olup (Pozların Bilgilerini Yenile>Ait Olduğu Ana BF Kitabından yapınca) hiçbir ana kitapta yer almadığı anlaşılan veya bir ana kitapta olduğu halde fiyatı olmayan pozların listelenebilmesi sağlandı.
  • Pencerenin Görünümü geliştirildi. İş’te olup hiçbir ana kitapta yer almadığı anlaşılan veya bir ana kitapta olduğu halde fiyatı olmayan pozlara ait bilgi sütunu açılır/kapanır yapıldı.
  • ATGB İGYOG hakediş dosyalarında İşin Birim Fiyatları menüsü gizlenmişti. Mukayeseli keşif yapılmak üzere bir poz girilip artma/azalma değerleri girildikten sonra İşin Birim Fiyatları penceresinin görünür olması sağlandı.
 • Nakliye Pozlarıpenceresinde,
  • İş’teki Nakliyeli Malzemeler işaretliyken, nakliye metrajında olduğu halde henüz nakliye birim fiyatı hesaplanıp İşin Birim Fiyatları’na gönderilmemiş nakliye pozlarının kırmızı ile gösterilip kullanıcının uyarılması sağlandı.
  • Gönder ile İşin Birim Fiyatları’na gönderilen nakliye pozunun yapım şartındaki fiyat bilgisi, isteklilere verilen teknik şartnamelerde görünmemesi için, kaldırıldı.
 • Kapaklarda geçici kabul noksanları kesintisi yapılırken hazır gelen yüzdelerde (TBF’de %5, ATGB’de %3) kullanıcının yaptığı değişikliklerin saklanması sağlandı.
 • Program güncelleştirmelerinin kontrolü ve uygulanması yordamı değiştirildi ve şöyle yapıldı:
  •  “Kullanıcı tarafından açılan ve kullanılan program, çalışılmadığı bir aralık bulduğunda (1-2 dakika) güncelleştirme olup olmadığını kontrol eder, bulursa not eder. Kullanıcı programı kapatmak istediğinde “güncelleştirmeler olduğu ve şimdi uygulanabileceği” uyarısı gelir. Bu uyarı kullanıcı onay verene kadar programın her açılış ve kapanışında görünür.”
 • Otomasyon Seçenekleri’nde;
  • İş Dosyalarının Güncellenmesi ve Yedeklenmesi işlemleri program dışına alındı. Bunun için buraya (Otomasyon Seçenekleri ’ne) İş Dosyalarının Güncellenmesi ve Yedeklenmesi hakkında ayarlar konuldu. Programdan çıkarken tüm dosyaları güncelle (geçerli sürüme yükselt), çalışılmış dosyaları yedekle, (Her bir dosyayı kendi dizinine/Belirttiğim bir dizine) seçenekleri tercihe göre seçilebilir oldu. Önceki sürümlerde “çalışılan son iş dosyasını” yedekleme işlemi “çalışılan tüm dosyaları” yedekleme olarak değiştirildi.
  • Hakediş dosyaları için kullanılan ve geçici kabul noksanları kesintisinin yapılacağı yerin belirlendiği yerdeki “İcmalde kesilsin” seçeneğinin, önerilmeyen (yanlış) bir seçenek olduğu kırmızı yazılmış bir metinle vurgulandı.
  • Buradaki ayarların her yeni açılan dosyada ilk değer olarak kullanılabilmesi sağlandı. Bunun için “Bu seçenekler yeni açılacak dosyalarda da kullanılsın” kutusunu işaretlemek yeterli oluyor.
  • Lisans kodu bilgisinin bir kere girilmesinden sonra gizlenmesi sağlandı.
  • Lisans kodu ile çalışan kullanıcıların programı kapatarak çıkmaları durumunda lisansının serbest kalması sağlandı.
 • 2017 Yılına ait girişler açıldı.
 • 2016 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek kalmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • Fiyat farkı menüsünde geliştirmeler yapıldı. ÖTV Fiyat farkının, işin bilgileri kontrol edilerek (verilmesi gerekiyorsa) otomatik olarak oluşması sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresi geliştirildi.
  • Listeyi Yenile düğmesinin altına (ve sağ tıklamaya) konulan özelliklerle kullanım kolaylaştırıldı.
  • Listedekileri Geçerli Sürüme Yükselt, Seçilileri Geçerli Sürüme Yükselt, Çalışılmış Dosyaları Yedekle ve Seçilileri Yedekle işlemleri burada yapılabilir oldu.
  • Bir dosyanın üstündeyken Dosyanın Yedeklerini Göster seçeneği çok istenen bir özellik olarak konuldu.
  • Buradaki Son İşlem Tarihi seçeneği ile her bir dosya için çalışılan son tarih ile hangi sürümde olduğu bilgisinin görünmesi sağlandı.
 • Kapak, icmal, FF hesap cetveli, … gibi bazı belgeler için Excel’ler düzenlendi.
 • Revize İş Programı geliştirildi ve Son Revize İş Programını Sil düğmesi (özelliği) eklendi.
 • ATGB-İKMOG ve TBF işlerin Kesin hesap Metrajları>Metrajları Getir özelliği ile açılan pencerelerindeki Ataşman ve Düz Demir seçenekleri kaldırıldı.
 • Pdf dokümanı olarak verilen kullanım kılavuzunun Web’de tutularak her zaman güncel olması sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Not: Her sürümde olduğu gibi, bu sürüme eklenen özelliklerin büyük bölümü kullanıcı önerileridir. Önerilerde bulunan kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.
Henüz gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir öneriniz varsa -burayı tıklayıp- bize hemen bildiriniz!