Yapım İşlerinde İhale ve Sözleşme Uygulamaları Eğitim Semineri - İstanbul 2014

Yapım İşlerinde İhale ve Sözleşme Uygulamaları Eğitim Semineri - İstanbul 2014

Yeni
Haber Kaynağı :
Okunma sayısı: 8663

Yapım işleri ihale ve sözleşme uygulamalarında karşılaşılan tüm sorunlar Uzman Gözüyle ve Emsal Yargı Kararları Işığında masaya yatırılıyor.

Yeni fiyat farkı esasları hakkında tüm merak edilenler gündeme taşınıyor.

Seminerin Amacı:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işleri özelinde; İhale öncesini, ihale ve sözleşmenin uygulanması sürecini ilgili mevzuata dayalı olarak gözden geçirmek, karşılaşılan sorunları emsal yargı kararları ışığında irdeleyerek çözüm bulmak, böylelikle ihale işlemlerinde ve sözleşmenin uygulanmasında görev alan tüm katılımcılara maksimum yarar sağlamaktır.

Seminer Tarihi ve Yeri:

27 – 28 Şubat 2014 İSTANBUL Nippon Otel Taksim, Topçu Caddesi No: 6

Konuşmacı  Sadettin DOĞANYİĞİT Sayıştay Uzman Denetçisi, YMM
Yararlanıcılar: İhale işlemlerinde ve sözleşmenin uygulanmasında görev alan kamu görevlileri, istekliler ve araştırmacılar
Seminer Ücreti: 595,00 TL + KDV (Seminer ücretine; eğitim dokümanı, öğle yemeği ve ikramlar dâhildir)
Seminer Programı 2 Gün:

09:00 – 12:00  1. Oturum

12:00 – 13:30  Öğle Yemeği

13:30 – 16:30  2. Oturum

Konu Başlıkları/İçerik:

 • Kamu İhale ve Sözleşme Mevzuatı
 • Yapım İşlerinde İhale Sürecine Genel Bakış
 • Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması
 • İhale Kararı ve Tebligat İşlemleri
 • Şikâyet ve Yargı Süreci
 • Yapım İşlerinde Sözleşme Uygulamaları
  • Fiyat Farkı Uygulamaları
  • Yeni Fiyat Farkı Hesaplama Esaslarında Farklılaşan Konular
  • Teknik Personel Çalıştırılmasına ilişkin Uygulamalar
  • Alt Yüklenici Çalıştırılmasına İlişkin Uygulamalar
  • İş Artışı ve İş Eksilişi
  • Yeni Fiyat Uygulaması
  • Mücbir Sebep ve Süre Uzatımı Halleri
  • Ceza Kesintisi
  • İhale İşlemlerinde Vergi Sorunları
  • Yapı Denetim Hizmetleri ve Kabul İşlemleri
  • İhale Teminatları ve Teminat İadesi
  • Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye İşlemleri
 • Sayıştay Denetimi ve Mali Sorumluluk

Sadettin DOĞANYİĞİT Hakkında

Sayıştay Uzman Denetçisi, YMM

1966 yılında Gerede’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamladı. 

1988 yılında Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünü bitirdi.

1989 yılında bir süre özel sektörde çalıştı. 1990 yılında Sayıştay’da Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında Sayıştay Denetçisi; 1998 yılında Sayıştay Baş denetçisi; 2004 yılında Sayıştay Uzman Denetçisi kadrosuna atandı. Denetim görevini, sırasıyla araştırma grubu, il özel idaresi, belediye, üniversite ve bakanlıklar denetim birimlerinde başarı ile yürüttü.

1996 yılında, Fransa’da (Paris) OECD ve UNESCO Daimi Temsilciliklerinde mesleki konularda inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1997 yılında Pakistan’da uluslararası düzeyde organize edilen Audit of Procurement, Inventory & Contract Management (Satınalma, Envanter  ve Sözleşme Yönetimi Demetimi) kursunu başarı ile tamamlayarak ‘Auditor General of Pakistan Performance Audit Wing’ sertifikasını almaya hak kazandı. Bir süre İngiltere’de (Cambridge) eğitim gördü.

Başta ihale işlemleri olmak üzere altı yüzü aşkın malî ve hukuki konularda kaleme alınmış inceleme-araştırma yazıları ile makaleleri yayımlandı; çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, ticaret oda ve derneklerinde belediye işlemleri, kamu malî yönetimi, sözleşme hukuku ve kamu ihaleleri konularında pek çok sempozyum, konferans, panel ve seminerlere konuşmacı olarak katıldı.

Ankara YMM Odası ve Sayıştay Derneği üyesidir. Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. Halen Sayıştay’da Uzman Denetçi olarak görev yapmaktadır.

Yayınları

  • Açıklamalı İçtihatlı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (12. Baskı)
  • Açıklamalı Belediye Kanunu (3. Baskı)
  • Belediye Sorunları Rehberi (3. Baskı)
  • Emsal Yargı Kararları Işığında İhale Sorunları Rehberi
  • Yapım İhalelerine Teklif Hazırlama ve Değerlendirme Rehberi
  • Mal Alım Rehberi
  • Belediyelerle İlgili Yargıtay Kararları
  • Küçük Bir Adım (Motivasyon - Hayat Yayınları)
  • Dikkat Denetim Var! (Anlatı –Hayat Yayınları)

Notlar

 • Seminer ücretine; eğitim dokümanı, öğle yemeği ve ikramlar dâhildir. (Konaklama dâhil ücretlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.)
 • Tüm katılımcılara Seminer Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Tüm katılımcılara, Sadettin DOĞANYİĞİT’in yeni kitabı (Dikkat Denetim Var!) hediye edilecektir.
 • Eğitim giderlerinizi avans (ön ödeme) veya 22/b kapsamında muhasebeleştirebilirsiniz. Yapacağınız ödemelerden binde 9,48 damga vergisi kesintisi yapmanız gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için:

Tel : (312) 472 71 24 Dâhili: 120 Faks : (312) 472 87 37 Gsm : (530) 926 24 88 

e-Posta : ozlem.kurkcu@oska.com.tr 

Seminer Başvuru Formu için tıklayınız