İhaleden Önce Yapılması Gerekenler

İhale Dokümanı Hazırlanırken (İdare Tarafından) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

(*) Önemli: TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endeksler 2014 yılı başından itibaren artık yayınlanmamaktadır! Bu konuyu düzenleyen bir kanun çıkarılmıştır:

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6527    Kabul Tarihi: 26/02/2014

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2014 Sayı : 28928

MADDE 14 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”

ÜFE-Yİ-ÜFE-TEFE Kodları Karşılıkları Tablosunu Görmek için tıklayınız

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki makalede yer almaktadır.

Artık Yayınlanmayan TEFE ve ÜFE Endeksleri Yerine Hangi Endeksler Kullanılmalıdır?

Sözleşmeden Sonra Yapılması Gerekenler

Hakedişlerde Fiyat Farkı Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;