Yasin DOĞAN

Garanti teknik destek ve müşteri memnuniyeti sürekli

Yasin DOĞAN
İnşaat Teknikeri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bir ürünü değerli kılanın yalnızca o ürünün kalitesinin olmadığını, bunun yanında tamamlayıcı unsurlar olarak; garantisinin, teknik desteğinin ve müşteri memnuniyetinin olduğunu düşünüyor ve bu unsurların ürünü kullandığımız tüm süre boyunca geçerli olduğundan emin olduğumuz için Oska’yı tercih ediyoruz.