Yaklaşık maliyet oluşturulurken gerek metraj cetveli gerekse mahal metrajı bölümlerinde hızlı, kolay ve detaylı maliyet hazırlama olanağı sunmakta. Yaklaşık maliyet oluşturulurken gerek metraj cetveli gerekse mahal metrajı bölümlerinde hızlı, kolay ve detaylı maliyet hazırlama olanağı sunmakta, profil metrajı sekmesi ile uygulama projesinde belirtilen profil ağırlıkları ile birlikte yüzey alanlarının hesaplanması, demir metrajı sekmesinde ayrı gruplar oluşturularak demir hesabının yapılması noktasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Hakediş bölümünde ise Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde bulunan hakkediş evraklarından daha detaylı evraklar oluşturulmakta, Excel’den iş kalemleri pursantajları çok basit bir yöntemle program içerisine alınmakta, özellikle yapılan mukayeseli keşiflerin yapılan işler listesine entegresi sağlanmaktadır. Ayrıca fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sıfır hata ile kararnameye uygun sonuç alınması sağlanmaktadır.

Bu yönüyle OSKA yaklaşık maliyet ve hakediş programının diğer yaklaşık maliyet ve hakediş programlarının öncüsü olduğu gerçeği su götürmez bir gerçektir.