Birim Fiyat İşlemleri

İşlenebilirlik Zammı

Pencerenin Görünümünü Özelleştirmek

Poz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak

Ana Kitaplardan İşe Poz Eklemek

Excel'den Poz Getirmek

Yeni Poz Oluşturmak

Demontaj Pozu Oluşturmak

Montaj Pozu Oluşturmak

Birim Fiyatları Bir Katsayı ile Çarpmak

Birim Fiyatların Artık Değerlerini Temizlemek

Yapım Şartlarını Düzenlemek

Pozların Birim Fiyat ve Diğer Bilgilerini Ait Olduğu Ana BF Kitabından Yenilemek

Pozların Birim Fiyatlarını Seçilen Ana Dosyadan Yeniden Getirmek

BF Kitap Tipini Toplu Olarak Değiştirmek

Pozun Nakliyeli Malzeme Oranlarını Girmek

Mevcut Bir Pozdan Yeni Poz Üretmek

Yapım Şartlarını Ana Kitaptan Yeniden Getirmek

Pozu Analizli/Tesisat veya Rayiç Olarak Belirlemek