Fiyat Farkı Hesabı

Fiyat Farkı Hesabı

Fiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları

Temel Endeksler

Güncel Endeksler

Sözleşmede Belirtilen Fiyat Farkı Sabitleri (Yapım İşleri)

Sözleşmede Belirtilen Fiyat Farkı Sabitleri (Hizmet İşleri)

Aylık Ödenekler

Hakedişin İtibar (Tespit) Tarihi

Temel Endeks

Güncel Endeks