MaliyetBulut

İş Kalemleri ve Rayiçler

Pursantaj Cetveli (İş Kalemlerinin)

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) İş Grubu Toplamları

Pursantaj Cetveli (İş Gruplarının)

İş Grupları

Yeni Poz Oluşturma

İş Kalemlerinin Kârlı Listesi

Maliyet Cetvelinde Kullanılanlar

Pozların Fiyatlarını Yenileme

Yeni Analiz Yapma

Analiz Ekleme

Poz Bilgilerini Düzeltme

Malzeme/Rayiç Miktar Hesabı

Açıklama Satırı Eklemek

Kar Yüzdesini Değiştirme

Poz Ara - Bul

Kayıt ve Üyelik İşlemleri

Maliyet Grupları

Maliyet Grupları

Pozların Fiyatlarına Katsayı Uygulama

Pozun Bilgilerini Görmek

Pozun Maliyet Bileşenlerini Görmek

Rayiçleri Maliyet Gruplarına Bağlama

Toplam İşlemleri

Proje Dosyaları

Poz Ekleme

Kârlı ve Kârsız (Maliyet) Cetvel

Rayiç Ekleme

Maliyet Bileşenlerini Gösteren Cetvel