Hakediş İşlemleri

İş'in Poz Bilgileri

Sözleşmedeki İş Miktarları

Sözleşmedeki İş Grupları

İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri

Yeşil Defter

Nakliyeler

Yapılan İşler Listesi

Hakediş İcmali (Yapılan İşler Toplamı)

Fiyat Farkı Hesabı

Kapaklar

Mukayeseli Keşif

İş Programı

Hakediş İşlemleri

Ödenek Dilimleri

İcmale Elle Giriş

Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri (Muayene Kabul İşlemleri İle İlgili Belgeleri Hazırlamak)

Kesin Hesap Fişi

Hakedişlerin Özet Bilgileri