İş Programı

İmzalayanların Düzenlenmesi ve İş Programının Alınması

İş Kalemlerinin Başlangıç, Bitiş Tarihi ve İş Süresi Bilgilerini Tanımlamak

İş Programına Giriş ve Özet Bilgilerin Düzenlenmesi

Miktar, Pursantaj ve Tutarların Aylık Dağılımlarının İzlenmesi