Yeşil Defter

Yeşil Defter

Yeşil Deftere Metraj Yapmadan Direkt Poz Girmek

İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek

Artan İmalatları Ayrı Bir İş Grubu Altında Göstermek

Iş Kalemlerinin Artan Kısımlarını Ayrı Bir Poz Olarak Göstermek

Hakedişe Girecek Miktarla Oynamak

Yeşil Defterde Bir Poza Miktar Girmek

Yeşil Defterde Bir Poza Toplam Miktarı Girmek

Yeşil Defter Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak

Yeşil Deftere İhzarat Miktarlarını Girmek

Yeşil Defteri Kopyalamak

Yeşil Defter Kapağını Hazırlamak

Önceki Yeşil Defteri Yeniden Getirmek

Yeşil Defteri İmzalayanlar

Yeşil Defteri Yazdırmak