MaliyetBulut'u Kullanmak için Hemen Üye Olun

Web Uygulamaları Mimarisi

MaliyetBulut

Bir web uygulaması birden fazla teknolojinin uyumlu bir şekilde birlikte çalışması prensibine dayanmaktadır. Söz konusu teknolojiler sunucu taraflı ve istemci taraflı olarak tasnif edilebilir. Temel olarak, web uygulamaları sunucu tarafında çalışan kodların veri tabanından aldığı bilgileri işleyerek TCP protokolü vasıtasıyla ağ üzerinden istemci (kullanıcı) tarafına ulaştırır. İstemci tarafında ise, sayfaların çalışmasını ve görüntülenmesini web tarayıcı üstlenmektedir. Özet bir şema şeklinde gösterilmeye çalışılırsa web uygulamalarının çalışma şekli aşağıdaki gibidir:
Kullanıcı web tarayıcısını kullanarak web uygulamasına girmeye çalışır. Bu sırada web tarayıcısından (istemci) sunucu tarafına istek iletilir. Web sunucusu isteği aldığı anda öncelikle isteğin hangi türden olduğuna bakar. Buna göre başlatacağı işlem ve göndereceği cevap farklı olacaktır. Daha sonra istek sunucu üzerinde çalışmakta olan uygulama sunucusuna iletilir. Uygulama sunucunun kaynaklarını kullanarak isteği işler ve gerekirse yine aynı sunucu üzerinde veya başka bir sunucuda bulunan veritabanı sunucusu ile iletişime geçerek veri alışverişinde bulunur. Aynı zamanda, gerektiğinde dış sistemlerle veri alışverişinde de buluna bilinir. Bunu alınan verilerin uygulama ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi ve şekillendirilmesi izler. Son olarak şekillenmiş veriler sunucu tarafındaki dosya sistemi vasıtasıyla gösterime hazır bir şekilde kullanıcının web tarayıcısına veya başka bir istemciye iletilir. İstemci cevabı alır ve kullanıcıya gösterir.

Web Uygulamaların Mimarisi

Web tabanlı uygulamalarının çalışma prensibini inceledikten sonra nasıl bir mimariye sahip oldukları hakkında yüzeysel bilgi de vermek gerekmektedir. Web uygulamaları masa üstü uygulamalarına oranla daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Ortalama bir web uygulamasında en az 10 farklı teknoloji kullanılmaktadır ve her geçen gün yeni web standartları ve uygulama geliştirme platformları geliştirilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Buna rağmen web uygu lamalarının temel mimarisi fazla değişmemektedir. İşte bir web uygulamasını oluşturan farklı katmanlar:

1. Veri Katmanı: Tüm verilerin kaydedildiği, sorgulandığı ve saklandığı katmandır. Bu katmanın yüksek performanslı olması şarttır, çünkü ölçeklenebilir web uygulamalarının uygulanmasında en büyük engel veri katmanının performansıdır.

2. Veri Erişim Katmanı: Bu katman verilere ulaşım şeklini belirler ve veritabanı ile uygulama arasında bir arabirim görevi görmektedir. Asıl amacı veriye kolay ulaşım ve ölçeklenebilirliktir.

3. Uygulama Katmanı: Uygulamanın temelini oluşturan objelerin ve uygulama mantığının yürüdüğü katmandır.

4. Görüntüleme Mantığı Katmanı: Bu katmanda işlenen veriler istemci tarafına gönderilmek üzere hazırlanır. Görüntülemenin nasıl oluşacağını, görüntülenecek bileşenleri belirler.

5. Görsel Kullanıcı Arayüzü Katmanı: Web uygulamalarının bu son katmanında veriler kullanıcı tarafında gönderilmekte ve görsellik dahil hangi verinin nerede ve ne şekilde gösterileceği belirlenir, kullanıcının uygulamayı daha dinamik kullanması için gereken interaktiviteler yer alır.