Yasal Uyarı

Ziyaret etmekte olduğunuz Oska Bilgisayar Ltd. Şti. web sitesi ve site içeriğinde bulunan tüm eserler Oska Bilgisayar Ltd. Şti.'ne ait olup, kullanıma ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Oska Bilgisayar Ltd. Şti., sitede bulunan bilgilerin gerçeği yansıtması için azami gayretin sarfedilmiş olduğunu, zımnî veya açık olarak bir garantiyi ifade etmemek koşuluyla beyan eder.

Oska Bilgisayar Ltd. Şti., önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın site içeriğinde ve sitede yeralan bilgilerde değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutar. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye aittir. Oska Bilgisayar Ltd. Şti., kendi web sitesine veya herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sitede yeralan bilgiler kesin doğruluk içerecek şekilde güncelleşmiş olmayabileceği gibi, somut durumlara uyarlanamıyor olabilir. Sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ötürü Oska Bilgisayar Ltd. Şti.'ne hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Sitede yeralan bilgiler yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca "İcap" olarak kabul edilmesi mümkün değildir ve Oska Bilgisayar Ltd. Şti.'ni bağlayıcı bir yönü de bulunmamaktadır.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerden Oska Bilgisayar Ltd. Şti.'nin ileriye dönük faaliyetine ilişkin olarak hazırlanmış bulunanları risk ve belirsizlikler içerebilirler. İleride ortaya çıkacak sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilenlerden farklı olabilir.

Siteye girildiği zaman kopya alınması ve kabul edilebilir kişisel sebeplerle bilgi indirme esnasında bilgilerin basılması mümkündür. Bunun dışında başkaca bir amaca yönelik kullanım kesinlikle yasaktır. Aksine tutum ve davranışların varlığı halinde, kişinin cezai ve hukuki sorumluluğuna gidilecektir.

Oska Bilgisayar Ltd. Şti. web sitesine ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya Oska Bilgisayar Ltd. Şti. web sitesinden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden Oska Bilgisayar Ltd. Şti. hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Oska Bilgisayar Ltd. Şti.'nin izni olmadan, bir sayfaya bu site veya başka bir bağlantı eklenebilir.