e-Hakediş

YMH

Yapı Maliyet Hakediş Bilgi Yönetim Sistemi

Yönetici olarak tabii ki yönetim sizde, YMH-Yönetici Konsolu ile, Şimdi kontrol de sizde!
YMH-Bilgi Yönetim Sistemi, ilgili servislerin kullandığı en az 5 kullanıcılı e-HakedişServer ile sadece yöneticilerin erişebildiği YMH-Yönetici Konsolu’ndan oluşan bir sistemdir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Dosyalarının Webden İzlenmesi ve Kontrolü İçin Konsol Yurt içinden-yurt dışından, işten-evden-cepten, kısaca internete girebileceğiniz her yerden, kurumunuzdaki yaklaşık maliyet ve hakediş servislerinin tüm çalışmalarını izleyip kontrol edebilirsiniz.

YMH-Yönetici Konsolu nedir?

YMH-Bilgi Yönetim Sistemi, ilgili servislerin kullandığı en az 5 kullanıcılı e-HakedişServer ile sadece yöneticilerin erişebildiği YMH-Yönetici Konsolu'ndan oluşan bir sistemdir. Yaklaşık maliyet ve hakediş dosyalarının webden izlenmesi ve kontrolü için geliştirilmiş bir yazılımdır.

YMH-Yönetici Konsolu ne iş yapar?

Yöneticinin, bağlı birimlerindeki yaklaşık maliyet ve hakediş çalışmalarını webden izleyebilmesini, gerekirse istediği dosyaları farklı birimlere gönderebilmesini sağlar.

YMH-Yönetici Konsolu kimler içindir?

Birden çok çalışanı olan servislere sahip kamu ve özel sektör kuruluşlarının yöneticileri içindir. Bunlar; bakanlık, genel müdürlük, daire başkanlığı, bölge ve il müdürlükleri, diğer alt birimler, … veya Belediye Başkanı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü,… şeklinde olabilir.

YMH-Yönetici Konsolu nasıl çalışır?

Yönetici konsolu, kurumun istediği bir web sunucusuna kurulur. İlgili birimlerde bulunan e-Hakediş ve e-HakedişCAD paket programlarının server lisansı ile çalışan kullanı-cıların çalışma dosyalarına ait özet bilgiler, belirli aşamalarda kendiliğinden veya isteğe bağlı olarak web servera yazılırlar. Yönetici, web'e bağlanabildiği her yerden, şifresi ile girerek işlerin özet bilgilerini görebilir.

YMH-Yönetici Konsolu ile neler yapılabilir?

Sisteme bağlı bütün kullanıcıların çalışmaları, işin adına, yüklenicinin adına, ihale tarihine, yaklaşık maliyet veya sözleşme bedeline göre süzülebilir, sıralanabilir, rapor olarak alınabilir. Sözleşmeye bağlanıp devam eden işlerin yapılmış hakedişleri ve bunlara ait tüm bilgiler de istenilen ayrıntıda görülebilir. Yönetici dosyayı başka birimin kullanabilmesi için seçerek gönderebilir.

YMH-Bilgi Yönetim Sistemi Ürün Broşürü

YMH-Broşürü PDF Broşür

YMH-Bilgi Yönetim Sistemi Örnek Sistem Şeması

YMH-Bilgi Yönetim Sistemi Örnek Sistem Şeması

Lisans ve Yetkilendirme

 • Müdürlüklerde farklı kullanıcı sayılarında server lisansı vardır. Burada birbirini gören kullanıcıların oluşturduğu server lisansından n tane vardır.
 • Yönetici konsolu için bu durum n adet bağımsız grup anlamına gelmektedir. Her bir müdürlüğün kullanıcıları kendi dosyalarını görüp kullanabilirler, ancak diğer müdürlüğün dosyalarını göremezler.

Görevler

Başkan

 • Tüm dosyaları görür,
 • Müdürlere konsol kullanımı yetkisi verir,
 • İstediği dosyayı farklı birimlere gönderir.

Müdürler

 • Kendilerine bağlı kullanıcıların dosyalarını görürler,
 • Uygun gördüklerini onaylayıp başkana sunmuş olurlar.

Kullanıcılar

 • Yönetici konsolunu kullanamazlar,
  Programlarını kullanarak;
  • Yaklaşık maliyet ve hakediş hesabına ait tüm işlemleri yaparlar.
  • Yönetici tarafından kendisine gönderilmiş olan uzak ağlardaki dosyaları programlarına getirip çalışabilirler.

YMH-Bilgi Yönetim Sistemi Ekran Görüntüleri